Expediálási jogosultságok a gyógyszertárban

Az elektronikus vény bevezetésénél kiemelt szempont volt az egészségügyi adatok biztonsága, azaz, hogy csak a valóban arra jogosult személyek férhessenek hozzá az érzékeny információkhoz. Ebből kifolyólag már a rendszer elindulásánál felmerült a kérdés, hogy vajon az EESZT hogyan fogja majd kezelni a különböző expediálási jogosultságokat. Ennek tisztázása érdekében érdemes áttekinteni, hogy mit írnak a jogszabályi rendelkezések.

Gyógyszerek expediálása a gyógyszertárban

Az expediálási jogosultságok szempontjából legfontosabb rendelkezés a Gyógyszergazdaságossági törvényben található: gyógyszertárban gyógyszert csak gyógyszerészek és gyógyszertári szakasszisztensek adhatnak ki. A törvény egyúttal azt is előírja, hogy a szakasszisztensek esetében a jogosultságot külön miniszteri rendeletnek kell megállapítania.

A gyógyszertári asszisztensek és szakasszisztensek szakmai és vizsgakövetelményeit a 27/2016. (IX. 16.) EMMI rendelet állapítja meg. A rendelet szerint az asszisztens a gyógyszerész irányítása mellett vesz részt az ellátásban, és részfeladatok elvégzésével segíti annak munkáját. Ezzel szemben a gyógyszerkiadó szakasszisztens ugyan gyógyszerész jelenlétében, de már önállóan látja el a feladatait. Ebbe beletartozik a vényköteles és a vény nélküli gyógyszerek kiadása, valamint az ezekkel kapcsolatos betegtájékoztatás és tanácsadás is.

Nagyon fontos, hogy sem a törvény, sem pedig a rendelet nem különíti el a vényköteles és a vény nélküli készítmények kiadását, így a gyógyszertári asszisztensek gyógyszertárban nem adhatnak ki semmilyen gyógyszert. Az teljesen egyértelmű, hogy a gyógyszertári szakasszisztensek is expediálhatnak önállóan, azonban van néhány olyan speciális helyzet, amikor mégis gyógyszerészre van szükség.

A gyógyszerbiztonsági ellenőrzés

Az emberi felhasználásra kerülő gyógyszerek rendeléséről és kiadásáról szóló 44/2004. (IV. 28.) ESZCSM rendelet egyik első rendelkezése, hogy vényre és megrendelőlapra a gyógyszertári szakasszisztensek is adhatnak ki gyógyszereket. Emellett azonban a rendelet több olyan esetet is megállapít, amikor a gyógyszerbiztonsági ellenőrzés során a gyógyszerek kiadását kizárólag gyógyszerész végezheti, vagy a gyógyszerkiadási folyamatba gyógyszerész bevonása szükséges.

Gyógyszerészre van szükség:

 • klinikailag jelentős interakció észlelése esetén,
 • ha a beteg klinikailag jelentős mellékhatást tapasztalt,
 • ha a párhuzamos gyógyszer alkalmazásának veszélye fennáll,
 • ha a beteg-együttműködési hiány azonosított,
 • a nemzetközi szabadnéven történő gyógyszerrendelés esetén,
 • a beteg kérésére, vagy
 • a gyógyszertári szakasszisztens kezdeményezésére.

Fontos kiemelni, hogy a jogszabály azt ugyan előírja, hogy szükséges a gyógyszerész bevonása az expediálás folyamatába, azt azonban már nem, hogy ezt dokumentálni is kellene. Ennek megfelelően sem a gyógyszertárban papír alapon, sem az EESZT-ben elektronikusan nem kell rögzíteni, hogy melyik gyógyszerészt vonta be a szakasszisztens a gyógyszerkiadásba.

Hozzáférés az egészségügyi adatokhoz

Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvény lehetőséget ad a gyógyszerészeknek, hogy egy évre visszamenőleg megismerjék a betegek egészségbiztosítási támogatással kiváltott gyógyszereinek adatait. Erre a hatásos és biztonságos gyógyszerelés elősegítése, valamint a költséghatékony gyógyszeres terápia kialakítása érdekében van szükség.

A törvény teljesen egyértelműen fogalmazza meg, hogy ilyen lehetősége csak a gyógyszerészeknek van, tehát a szakasszisztensek ezekhez az adatokhoz az EESZT-ben sem férhetnek hozzá.

Fokozottan ellenőrzött szerek

A fokozottan ellenőrzött szerek forgalmazásának szabályait a 43/2005. (X. 15.) EüM rendelet tartalmazza. A rendelet ugyan nem írja le kifejezetten, hogy a fokozottan ellenőrzött gyógyszereket csak a gyógyszerészek expediálhatják, azonban a gyógyszerkiadás szabályainál következetesen csak a gyógyszerészeket említi meg. Ebből értelemszerűen következik, hogy ezekben az esetekben sem expediálhatnak a szakasszisztensek.

Gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazás

A fentiekben a gyógyszerek gyógyszertári forgalmazásával foglalkoztunk, azonban az érdekesség kedvéért érdemes megnézni a gyógyszertáron kívüli gyógyszerforgalmazásra vonatkozó szabályokat is. A gyógyszerek gyógyszertáron kívüli forgalmazásához a gyógyszerészeti hatóság külön engedélyére van szükség, aminek megszerzéséhez az üzlet tulajdonosának teljesítenie kell az előírt személyi és tárgyi feltételeket.

Meglepő módon a személyi feltételek között nem szerepel, hogy az eladónak bármilyen képzettséggel kellene rendelkeznie a gyógyszerek forgalmazásához. Ez különösen annak fényében érdekes, hogy ezeket a készítményeket a gyógyszertárban még a gyógyszertári asszisztensek sem adhatják ki.

Önmagában az elektronikus vény bevezetése nem változtatott semmit a gyógyszertári dolgozók gyógyszerkiadással kapcsolatos jogain és kötelezettségein. Ugyanazokat a feladatokat ugyanúgy kell elvégezni függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus alapú-e a recept. Ha pedig a jövőben mégis történik majd valamilyen változás ezen a területen, akkor az biztosan egyszerre fogja érinteni mind a két típusú gyógyszerkiadást.

 • Kata Bernath

  Igen a benzinkutaknál, bevásárló központba sok eladónak OKJ-s pénztárosi, kútkezelői végzettsége van, nem sértés képpen, bocsánatot kérek, ők is emberek és szükség van a munkájukra. Mi expediáló szakasszisztensek, érettségivel, kétéves gyógyszertári asszisztens, több éves gyakorlat után végezhető el az expediálló szakasszisztensképző ami egy éves, tehát hogy felügyelet mellett expediálhatunk hány évet is tanulhattunk?Nem igazán értjük már mi ezt. Valaki megmagyarázhatná!!!Köszönöm a lehetőséget.

 • Kedves Bernath Kata!
  Egyáltalán nem minősítettük az üzletekben és benzinkutaknál dolgozó embereket. Mi azt a jogszabályi rendelkezést minősítettük, amelyik ugyanannak a készítménynek a forgalmazásához eltérő képzettséget ír elő, attól függően, hogy hol forgalmazzák azt. Ha következetes lenne a jogszabályalkotó, akkor ugyanazon gyógyszer esetében ugyanolyan követelményt fogalmazna meg, függetlenül attól, hogy hol vásárolják azt a betegek. De, mint tudjuk, ez nem így van. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet.
  A gyógyszertári szakasszisztensi képesítés megszerzéséhez jelenleg valóban közel öt évre van szükség, melyből három év a képzés, és két év a gyógyszertári gyakorlat megszerzése.