Miért foglalkozunk mindig a homeopátiával?

Néhány héttel ezelőtt jelent meg az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének (EASAC) állásfoglalása a homeopátia alkalmazásával kapcsolatban. A tudományos testület arra a megállapításra jutott, hogy a homeopátiás szerek a placebo hatáson kívül más gyógyhatással nem rendelkeznek, és alkalmazásuk akár a betegek egészségét is veszélyeztetheti. Az állásfoglalás nyilvánosságra hozatala természetesen számos újságcikket generált, emellett megszólalt az orvosi és a gyógyszerészi kamara is.

Sokakban felvetődött a kérdés, hogy mi az oka annak, hogy ilyen nagy visszhangot vált ki egyetlen nyilatkozat megjelenése a médiában? Miért van az, hogy ilyen „össztűz” zúdul a homeopátiára? És persze, hogy miért csak a homeopátiát támadják a tudományos testületek és szervezetek ilyen nagy vehemenciával? Az alábbiakban ezekre a kérdésekre próbálunk meg választ találni.

A legfőbb cél a beteg üdve
Egészségügyi dolgozóként arra teszünk esküt, hogy a lehetőségeinkhez képest mindent megteszünk majd a munkánk során, hogy a hozzánk forduló betegeken segíteni tudjunk. Ennek érdekében igyekszünk fejleszteni a tudásunkat és a képességeinket, hogy az éppen aktuálisan elérhető legjobb kezeléseket és készítményeket tudjuk biztosítani a számukra.

Ebben segítenek minket az orvostudomány és a gyógyszerészet legújabb tudományos eredményei, melyek folyamatosan újabb ismeretanyagokkal szolgálnak számunkra. A legújabb kutatások megerősíthetik vagy cáfolhatják a korábban alkalmazott gyógymódok hatásosságát, új terápiás lehetőségeket nyithatnak meg előttünk, és elavulttá tehetnek korábban széles körben alkalmazott kezeléseket.

A tudományos alapossággal végzett kísérletek azonban nem csak az egészségügy fejlődéséhez járulnak hozzá, hanem azt is világosan megmutatják, hogy melyek azok a széles körben alkalmazott gyógymódok, melyek hatásosságára nincs semmilyen tudományos bizonyíték. Sokáig úgy gondolták, hogy ezzel a módszerrel hatásosan lehet felvenni a küzdelmet az áltudományos gyógymódok ellen, a gyakorlatban viszont pontosan az ellenkezője történt.

Az áltudományos gyógymódok hívői ahelyett, hogy a tudományos tényeket racionálisan elfogadnák, érzelmi alapon elvből elutasítják azokat az eredményeket, melyek cáfolják az általuk támogatott módszer hatásosságát. Mondhatjuk úgy is, hogy immunissá válnak a tényekkel szemben, így nagyon nehéz meggyőzni őket. Ez az oka annak, hogy csak nagyon lassan lehet eredményeket elérni a hatástalan terápiák visszaszorításában.

Miért éppen a homeopátia?
Az előbbi néhány bekezdésből világosan látszik, hogy az egészségügyi szakembereknek a betegek érdekében az összes áltudományos terápia ellen fel kell venniük a küzdelmet, azonban a híreket olvasva az az érzése támad az embernek, hogy igazán hevesen csak a homeopátiát támadják. Ennek az az oka, hogy a homeopátia a többi módszerrel szemben kivételezett helyzetben van.

A homeopátia ugyanis az egyetlen olyan alternatív gyógymód, melyet a jogalkotás hivatalosan elismert gyógymódként tart nyilván, annak ellenére, hogy a hatásosságára semmilyen bizonyítékot nem kell szolgáltatnia. A homeopátiás készítményeket kötelező gyógyszernek nevezni, és minden gyógyszertárnak kötelező őket forgalmaznia. A gyógyszerésznek még akkor is ki kell adnia az igényelt homeopátiás gyógyszereket a gyógyszertárból, ha az alkalmazásával nem ért egyet.

Sokan félreértik azt is, hogy mi a szándéka a bizonyítékokon alapuló orvoslás híveinek a homeopátiával szemben. Ők ugyanis nem azt szeretnék elérni, hogy a döntéshozó szervek tiltsák be a homeopátiát, hanem csak azt, hogy ugyanúgy tudományos bizonyítékokkal kelljen alátámasztani ezeknek a készítményeknek a hatásosságát, mint bármilyen más gyógyszerét.

A jelenleg érvényben lévő uniós szabályozás alapján ma egy homeopátiás szer forgalombahozatalához elegendő igazolni azt, hogy a nagyfokú hígítás következtében teljesen ártalmatlan, és hogy teljes egészében a homeopátiás irányelveknek megfelelően készült. A monokomponensű készítmények engedélyezési eljárásában a gyártónak nemhogy a hatásosságot nem kell igazolnia, de még csak azt sem kell megadnia, hogy milyen javallatra kellene alkalmazni az adott gyógyszert.

Ilyen szinten kivételes szabályozási háttérrel egyetlen más alternatív, komplementer vagy integratív medicina sem rendelkezik, így talán már érthető, hogy miért pont a homeopátia kerül folyton a támadások kereszttüzébe. Azt is látni kell azonban, hogy mivel uniós szintű szabályozás van érvényben hazánkban is, ezért bármilyen változás eléréséhez mindenképpen az uniós jogrend módosítása szükséges, ami nagy elszántság mellett is minden bizonnyal hosszú évekre elnyúló folyamat lehet.

 • Andrea Radnai

  Sajnálom, hogy nem jutottak el Önökhöz a legutolsó kutatási eredmények. Szívesen tájékoztatom Önöket a legfrissebb tanulmányokról.
  Kezdetként mellékelem az 5 pozitív meta-analízis linkjét. Az elfogulatlan tájékoztatás reményében

  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1825800
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10853874
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9310601
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10391656
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25480654

 • Andrea Radnai

  Kérem pontosítsák a cikküket, mert a következő megfogalmazás félrevezető: “A homeopátia ugyanis az egyetlen olyan alternatív gyógymód, melyet a jogalkotás hivatalosan elismert gyógymódként tart nyilván, annak ellenére, hogy a hatásosságára semmilyen bizonyítékot nem kell szolgáltatnia”
  Hiszen amennyiben homeopátiás gyógyszert orvosi javallattal kívánnak forgalomba hozni, annak hatásosságát ugyanúgy kell bizonyítani, mint a többi gyógyszerét.

  Az 52/2005. (XI. 18.) EüM rendelet értelmében a homeopátiás készítmények, amennyiben bizonyos feltételeket teljesítenek (nincs feltüntetve javallat, a kiindulási anyag hígítási foka biztosítja az ártalmatlanságot, kizárja mérgezés lehetőségét), akkor egyszerűsített engedélyezésre jogosultak, azaz sem állatkísérleteket, sem embereken klinikai vizsgálatokat nem kell az engedélyhez elvégezni. Természetesen ezen szerek esetében is ellenőrzött a gyártás, a termék tisztasága, minősége, előállításukhoz gyógyszergyártási engedély kell, stb., csak a hatásosságot nem kell bizonyítani.
  A homeopátiás szerekre érvényes jogszabály vonatkozik az allopátiás gyógyszerekre és például a hagyományos növényi gyógyszerekre is, ez utóbbiak engedélyezéséhez szintén nem szükséges klinikai vizsgálatokat benyújtani, mivel hatásosságuk a régóta fennálló használat és a tapasztalatok alapján nagymértékben valószínűsíthető.

 • Tisztelt Radnai Andrea!
  Bejegyzésünket az Európai Akadémiák Tudományos Tanácsadó Testületének, az EASAC-nak az állásfoglalása alapján írtuk, mely a következő linken elérhető: http://mta.hu/data/EASAC_Homepathy_statement_web_final_2.pdf
  Szövetségünk elfogadja a tudományos gyógyszerészeti testületek állásfoglalását gyógyszeres terápiák hatásosságáról.

 • Andrea Radnai

  Az alábbi része az állásfoglalásnak bizonyára elkerülte a figyelmüket:
  We decided that our task was not to reanalyse all of the evidence available for or against the claims for homeopathic products.

  Tehát, az EASAC nem végzett elemzéseket, nem tekintette át a tudomány jelenlegi állását. Természetesen, a tudományos tájékozódásra senkit nem lehet kötelezni, de az etika mindenféleképpen megköveteli. Ezért kérem, írják meg szakmai véleményüket a fenti meta-analízisekről, hiszen ez egy szakmai portál.

 • Tisztelt Radnai Andrea!
  Ahogy a hozzászólásában is írta a monokomponensű homeopátiás készítmények nem rendelkeznek orvosi javallattal, így a hatásosságukat sem kell bizonyítani. Ennek megfelelően egyszerűsített engedélyezésre jogosultak. Teljes mértékben igaz az a megállapítás is, hogy a hagyományos növényi gyógyszereket szintén egyszerűsített eljárással engedélyezik. Különbség viszont, hogy csak meghatározott javallattal és meghatározott dózisban lehet ezeket a készítményeket forgalomba hozni. A hatásosság vizsgálatával pedig egy külön munkacsoport alakult az Európai Gyógyszerügynökségen belül.

 • Andrea Radnai

  Amennyiben homeopátiás gyógyszert orvosi javallattal kívánnak forgalomba hozni, annak hatásosságát ugyanúgy kell bizonyítani, mint a többi gyógyszerét.
  Továbbra is kérem a javítást. Köszönettel.

 • Az EASAC állásfoglalásának 2.3. fejezete sorolja fel a legújabb meta-analízisek eredményeit. Az Ön által idézett meta-analízisek eredményei ezeknek megfelelő.

 • A javallattal rendelkező homeopátiás készítmények esetében szintén van egy könnyítő rendelkezés: “Különösen a homeopátia terén nagy
  hagyománnyal rendelkező tagállamok különleges szabályokat alkalmazhatnak
  e gyógyszerek biztonságosságának és hatásosságának megállapítására
  szolgáló vizsgálatok és kísérletek eredményeinek értékelésekor.”

 • Andrea Radnai

  Bizonyára, arról is van tudomásuk, hogy konvencionális gyógyszereknél is léteznek könnyítések a törzskönyvezésben. A legújabb konvencionális gyógyszerek 5-6%-ánál nem végeznek kettős vak, placebo kontrollált vizsgálatokat. Ezeknek is menniük kell Önök szerint? Bizonyára nem lesznek maradéktalanul boldogok a daganatos betegek, a ritka betegségben szenvedők stb.

 • Andrea Radnai

  A 2.3.-ban felsoroltak közül 1 a lektorált meta-analízis, és nem is a legfrissebb, valamint a módszertana sem transzparens, pl. nem ismerteti a beválogatási kritériumokat, hogy csak egyet említsek a problémák közül.
  Az általam elküldött linkek pozitív eredményű meta-analízisek, lektorált lapokból.

 • Radványi Noémi

  Kedves HGYSZ!
  Érdemes tájékozódni, mielőtt félrevezetik az embereket!
  http://homeopatika.blog.hu/2017/10/12/hol_a_hiba_a_homeopatias_kutatasokban

 • Tisztelt Radványi Noémi!
  Bejegyzésünket az Európai Akadémiák
  Tudományos Tanácsadó Testületének, az EASAC-nak az állásfoglalása
  alapján írtuk, mely a következő linken elérhető: http://mta.hu/data/EASAC_Ho
  Szövetségünk elfogadja a tudományos gyógyszerészeti testületek állásfoglalását gyógyszeres terápiák hatásosságáról.

 • Köszönjük, hogy megosztotta velünk véleményét!

 • Valóban sok problémás terület van az egészségügy és a gyógyszerellátás területén. Köszönjük, hogy megosztotta velünk véleményét!

 • Radványi Noémi

  Tisztelt HGYSZ!
  Úgy tűnik, hogy ma a haladó tudomány kontra dogmatikus tudomány harca folyik. Az EASAC állásfoglalás nem mondható tudományosnak. Önök elfogadtak egy szakmailag hibás állásfoglalást és azt terjesztik. Ezzel félretájékoztatják az embereket.

 • Köszönjük, hogy megosztotta velünk a véleményét!

 • Andrea Radnai

  Sajnálom, hogy kevéssé támogatják a gyógyszeripar erőfeszítéseit az új gyógyszerek kifejlesztésére, korai bevezetésére és gátakat kívánnak emelni az innováció útjába.

 • Simonné Mária

  T. HGYSZ! Én alkalmazom a homeopatiás szereket, többféle problémámra, meg vagyok velük elégedve. és nekem használ is!
  (Úgy tudom, a királyi család a mai napig alkalmazza, mitöbb az állatgyógyászatban is sikereket érnek el a homeopatiás szerekkel)
  Magyarorszéágon igen sok éven át homeopatiás kórház is működött.
  Nekem a gyógyszerekről van rossz véleményem, különösképp arról, ahogyan hirdetik, szinte bemagyarázzák az embernek,hogy enélkül nincs élet és ha beszedi akár 12órán át is ugrálhat, aki addig a lépcsőn sem igen tudott felmenni, no és a mellékhatás felsorolása 2,5 oldalnyi. Akkor miről is beszélünk tulajdonképpen?

 • Máté Bubenyák

  A hivatkozott cikkek 1994-2014 közöttiek, tehát nem éppen naprakészek,és mindegyik megjegyzi, hogy csupán gyenge összefüggést találtak, és a vizsgált tanulmányok módszertana erősen kifogásolható a kis esetszám és egyéb módszertani hiányosságok miatt.

 • Norbert Megyes

  Azt is érdemes átgondolni, hogy általában amikor a homeopátia hatékonyságát említik néhányan, pontosan milyen betegségekről/tünetekről van szó, ugyanis ezek mind bagatell, önmaguktól is gyógyuló problémák! Akkor adják asztmás betegnek is a homeopátiát, hogyha ennyire hatékony, és ne csak a fülcimpa viszketésére és társaira!

 • Andrea Radnai

  Konkrétumokat kérnék a módszertani problémákról.
  Az esetszámmal kapcsolatosan megjegyzem, hogy a karonként 10-10 fő estszám általánosan elfogadott, kivéve ha homeopátiáról van szó.
  Egyébként a az összefüggések erőssége tekintetében nem állunk rosszabbul, mint számos konvencionális gyógyszer.

 • Máté Bubenyák

  Idézet az Ön által hivatkozott legfrissebb közlemény konklúziójából: “The low or unclear overall quality of the evidence prompts caution in
  interpreting the findings. New high-quality RCT research is necessary to
  enable more decisive interpretation.”

 • László Komáromi

  Tisztelt hozzászólók!
  Mindig igyekeztem egy megoldandó feladatot nem csak számomra kedvelt, kiválasztott szempont szerint megközelíteni.
  Mi is kipróbáltuk a homeopátiás készítményeket néhány valódi betegség kezelésére, azonban, a hiteles szakemberek által előre vetítetteknek megfelelően semmi hatása nem volt. Persze írhatják a hozzászóló társaim, hogy engem most a csúnya és rossz gyógyszergyárak lefizettek. 😀 Viszont ezt a másik táborra is el lehet mondani.
  Azt gondolom nem kell tudatni senkivel, hogy a fogyasztói társadalmunk egyik alappillére a PÉNZ, igen így nagy betűvel. Sok éve érdekel a homeopátia. Évek alatt sok véleménnyel, közvetlen és közvetett tapasztalattal találkoztam. Beszéltem a témáról praktizáló orvosokkal, gyógyszerészekkel, vegyészekkel, biológusokkal, élelmiszermérnökökkel stb. ; akik szintén már kapcsolatba kerültek a homeopátiával. Lényegében a többség osztotta a Európai Akadémiák
  Tudományos Tanácsadó Testületének állásfoglalását.
  Itt szeretném a kérdésemet feltenni azoknak, akik foggal- körömmel a homeopátia mellett vannak:
  nem lehet, hogy ez a homeopátia csak az üzletről szól?
  Mármint egy gyógyszer kutatása, fejlesztése -főleg ha új hatóanyagot szintetizálnak- több millióba is kerülhet és nem forintban.
  Viszont mikor egy új homeopátiás készítmény forgalomba kerül, annak hatását milyen vizsgálatoknak vetik alá? Egyáltalán független laboratóriumokban is bevizsgálják, vagy csak homeopátia “párti” laborban, valamint ezek egyáltalán akkreditáltak EU-s, vagy nemzeti hatóságok által ,azokra a vizsgálatokra, etc.? (Esetleg minőségbiztosítás? Vagy ilyeneket fel sem szabad tenni? )
  Elég gyanús, hogy nem. Ha tényleg nem,akkor viszont gyakorlatilag valamilyen hordozó anyagot árulnak nagyon drágán, aminek az előállítása gyakorlatilag 20 Forint? Azonban ha tényleg van benne hatóanyag több ezerszeres hígításban, akkor is miért kerül ennyibe? Azért mindent nem lehet a csomagolási és szállítási költségre ráhúzni….Hogy van ez? A semmiért kérünk sok pénzt? Ez az emberek igazi félrevezetése.
  Már érzem, hogy néhány embernek égnek az ujjai, mert sok orvos a homeopátia mellé állt és ez a legjobb bizonyíték.
  Hát nem! Akikkel reklámozzák a homeopátiás készítményeket, ők jellemzően “pózer dokik” és nem hiszem, hogy minden homeopata orvos ért a legtöbb orvosi szakterülethez. A hirdetésekben nem a hatékonyságot próbálják bizonyítani- ha igen akkor is kb.neve nincs “kutató intézetek és szakemberek” vizsgálatai vannak megjelölve. A hirdetés nagy része csak jól használja marketing alap jellemzőit.
  Kérem írják meg az érveiket, de mellőzük az információs gyógyszer, kvantumfizikai alapokon nyugvó hatást és társaikat. Nem is jut eszembe hirtelen több érv, amiket szoktak mondani, mikor elfogytak a “tények”, de most majd biztos megkapom a magamét. Igaz Noémi, Andrea? 😀