Véget ért a jubileumi L. Rozsnyay Mátyás Emlékverseny

Az Emlékverseny résztvevői a szakmai program keretében 28versenyelőadást és plenáris előadást hallgathattak végig. A szakmai programokmellett az igen bőséges és változatos társasági programok is remek szórakozástnyújtottak a gyógyszerészek számára. Az Emlékverseny sikerét a szép és elegánshelyszín mellett a jó idő is segítette.

Az idei év Rozsnyay Mátyás Emlékéremmel díjazottgyógyszerész versenyzője dr. Kovács Georgina lett „Korszerű tartósítási módszerfejlesztése magisztrálisan előállítható műkönnyhöz” című előadásával. AHálózati Gyógyszertárak Szövetsége különdíját Pakóné dr. Kovács Adriána a„Gyermekkori felső légúti megbetegedések – kiemelt figyelemmel a rhinosinusitis– gyógyszerészi gondozása” című előadásával nyerte el. A díjazottaknak és arésztvevőknek ezúton is gratulálunk. További információk a versenyről a Magyar Gyógyszerésztudományi Tárasság honlapjánolvashatóak.