A gyógyszertár vezetéshez szükséges szakvizsga követelménye és az új szakgyógyszerészi képzés

Szerző: | 2022. jan. 4. | Blogbejegyzés

A Magyar Közlöny 2021. december 27-i számában jelent meg a 7/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet, amely több, egészségügyi ágazati képesítéssel kapcsolatos jogszabályt is módosított. Ezek közül a közforgalmú gyógyszerellátás szempontjából az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről szóló 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításának van a legnagyobb jelentősége.

A rendelet alapvetően két jelentős változást hoz a gyógyszerészek életébe. Egyrészt meghatározza azt, hogy melyik szakvizsga fogadható el a gyógyszertárvezetéshez, másrészt pedig átalakítja a gyógyszerészi szakképzés rendszerét.

A gyógyszertár vezetéshez szükséges szakvizsga követelménye

A Gyógyszergazdaságossági törvény rendelkezéseinek értelmében 2025. január 1-től csak az a gyógyszerész vezethet közforgalmú, illetve intézeti gyógyszertárat, aki rendelkezik megfelelő szakvizsgával. Ez az előírás a személyi jogos gyógyszerészek mellett a felelős vezetőkre, a hatósági vezetőkre és az ideiglenes vezetőkre is vonatkozik.

A gyógyszertárvezetéshez szükséges követelménnyel 2015-ben egészítették ki a törvényt, azonban egészen mostanáig nem jelent meg hozzá az a miniszteri rendelet, amely tisztázta volna, hogy pontosan melyik szakképesítést fogadják majd el. Ezt a hiányosságot pótolta most a közlönyben megjelent jogszabály.

A rendelet alapján közforgalmú gyógyszertárat vezetni a következő szakvizsgákkal lehet majd:

 • gyógyszertár üzemeltetés, vezetés,
 • gyógyszerellátási gyógyszerészet,
 • gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés.

Az utolsó két szakképesítést a korábbi szakképzési rendszerekben lehetett megszerezni, azonban a megfeleltetési szabályok alapján egyenértékűek egy gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakképesítéssel.

Az intézeti gyógyszertárak vezetésére bármelyik kórházi, klinikai szakgyógyszerészet szakterületen szerzett szakképesítés elfogadható.

A gyógyszertár vezetéshez szükséges szakvizsga követelménye nem érint minden gyógyszerészt. A követelmény megjelenésénél 2015-ben, majd egy újabb törvénymódosítással 2017-ben a gyógyszerészek egy részét mentesítették az előírás teljesítése alól.

A hatályos jogi szabályozás alapján a gyógyszertár vezetéshez szükséges szakvizsga követelményéhez kapcsolódóan nincs teendője annak a gyógyszerésznek, aki

 • 1975. január 1. előtt született,

VAGY

 • 2015. július 15-e előtt szerezte meg a szakképesítését, bármilyen szakirányon,

VAGY

 • 2015. július 15-e előtt kezdte meg a szakgyógyszerészi képzését, bármilyen szakirányon,

VAGY

 • rendelkezik a rendelet által meghatározott három elfogadható szakvizsga egyikével.

Ezzel szemben 2025. január 1-ig gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakvizsgát kell szereznie annak a gyógyszerésznek, aki gyógyszertárat szeretne vezetni, de

 • 1975. január 1-én, vagy utána született,

ÉS

 • nem szerzett semmilyen szakképesítést 2015. július 15-e előtt,

ÉS

 • nem kezdte meg semelyik szakirányon a szakgyógyszerészi képzést 2015. július 15-e előtt,

ÉS

 • nem rendelkezik a rendelet által meghatározott három elfogadható szakvizsga egyikével sem.

Szövetségünk a törvényi szabályozás megjelenését követően több javaslatot is tett a szakvizsga követelményének bevezetésével kapcsolatban. Az egyik kérésünk teljesült, mely szerint minél előbb jelenjen meg az elfogadható szakvizsgákat tartalmazó miniszteri rendelet. Emellett javasoltuk azt is, hogy a követelményt felmenő rendszerben vezessék be, illetve terjesszék ki a felmentést a gyógyszerészek nagyobb körére. Erről itt és itt lehet részletesebben olvasni.

A szakképzési rendszer átalakítása

A rendelet másik jelentős módosítása alapján jelentősen átalakul a szakgyógyszerészi képzés rendszere. A már képzésben lévőket ez nem érinti, a képzésüket idén megkezdő gyógyszerészek azonban már csak az új rendszer szerint megszerezhető képesítésekre jelentkezhetnek. A gyógyszerellátási-szakgyógyszerészet területén a korábbi hét szakirány helyett már csak három, míg az ipari szakgyógyszerészet területén a korábbi tíz szakirány helyett csak hat közül lehet választani.

A gyógyszerellátási-szakgyógyszerészet területén korábban megszerezhető szakképesítések:

 • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
 • Gyógyszerészi gondozás
 • Gyógyszerkészítés
 • Gyógyszertári minőségbiztosítás
 • Fitoterápia
 • Gyógyszerügyi szakigazgatás
 • Farmakológia, farmakoterápia

Az új rendszerben megszerezhető szakképesítések:

 • Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
 • Gyógyszerészi gondozás, farmakológia
 • Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás

A három új szakirányhoz természetesen a rendelet megadja az új képzési követelményeket is. Emellett a rendelet mellékletében megjelent egy új megfeleltethetőségi táblázat is, mely megadja, hogy a korábbi szakképesítések melyik új szakképesítésnek felelnek meg.

Korábban megszerezhető szakképesítésekJelenlegi rendszerben megszerezhető szakképesítések
Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
Gyógyszerellátási gyógyszerészet
Gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés
Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés
Farmakológia, farmakoterápia
Gyógyszerészi gondozás
Gyógyszerhatástan
Fitoterápia
Farmakognózia és fitoterápia
Gyógyszerészi gondozás, farmakológia
Gyógyszerügyi szakigazgatás
Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás
Egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatás
Gyógyszerügyi szervezés
Gyógyszertári minőségbiztosítás
Társadalom-gyógyszerészet
Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás
A gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterület megfeleltetési táblázata

A 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet módosításai 2021. december 28-án már hatályba is léptek. Mint mindig, most is javasoljuk, hogy akiket érintenek a most megjelent rendelkezések, azok alaposan tanulmányozzák át a jogszabályok eredeti szövegét és a változásokat.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.