Gyógyszertár létesítés: lehetőség vagy csak álom?

Szerző: | 2016. márc. 23. | Blogbejegyzés

Sok olyan fiatal és ambiciózus gyógyszerész dolgozik a gyógyszerellátásban, akiknek az a határozott céljuk, hogy egyszer majd gyógyszertárvezetők legyenek. Ezt alapvetően két úton érhetik el: vagy megvásárolnak egy már működő gyógyszertárat, vagy létesíthetnek egy újat. Bár elméletileg mindkét út járható, az utóbbinál kérdéses, hogy valóban létező lehetőség-e, vagy inkább csak egy elérhetetlen álom?

Új közforgalmú gyógyszertárat a gyógyszergazdaságossági törvény rendelkezései szerint csak országos pályázat alapján lehet létesíteni. Ennek kiírását elsősorban a települési önkormányzatok kezdeményezhetik, de a meghatározott körülmények fennállása esetén az OGYÉI hivatalból is intézkedik.

A gyógyszertár létesítés szempontjából a településeket a jelenlegi törvényi szabályozás alapján két nagyobb csoportba lehet osztani.

Az elsőbe azok a kisebb helységek tartoznak, ahol egyetlen közforgalmú gyógyszertár sem működik, itt megkötés nélkül bármikor ki lehet írni az országos pályázatot.

dreamstime_m_49901080

A második csoportba azok a települések tartoznak, ahol már legalább egy közforgalmú gyógyszertár működik. Az ő esetükben csak akkor lehet pályázatot kiírni, ha a törvényben előírt demográfiai korlát azt megengedi. A korlátozás szerint az 50 000 fő feletti lakosságszámmal rendelkező városokban minden egyes gyógyszertárra legalább 4000 lakosnak kell jutnia úgy, hogy a gyógyszertárak számába már az újonnan létesülőt is bele kell számítani. 50 000 fő alatti településeken az előírás még szigorúbb: ott már 4500 lakosnak kell lennie gyógyszertáranként. Budapest esetén pedig kerületenként kell a demográfiai korlátot számolni.

A települési önkormányzatok döntéseitől függetlenül az OGYÉI félévente ellenőrzi, hogy van-e olyan település, melynek nincs se közforgalmú, se fiókgyógyszertára, de a lakosságszáma meghaladja a 4500 főt. Ezeknek a feltételeknek az együttállása esetén az országos pályázatot hivatalból ki kell írni.

Persze ezek csak az elméleti lehetőségek, ahhoz, hogy valódi képet kapjunk, a törvényi szabályozást össze kell vetnünk a települések és a gyógyszertárak számadataival is. A lakosságszámra vonatkozó adatokat a KSH Helységnévtárából kaphatjuk meg, ez a 2015. január elsejei állapotot mutatja. A gyógyszertárak aktuális számát az OGYÉI Gyógyszertárkereső oldalának segítségével állapíthatjuk meg.

A két hivatal adatainak összevetéséből azonnal kiderül, hogy az OGYÉI a saját vizsgálata alapján a közeljövőben biztosan nem fog pályázatot kiírni. Nincs ugyanis egyetlen olyan település sem, aminek több, mint 4500 lakosa van, és ne lenne legalább egy közforgalmú vagy fiókgyógyszertára. Kizárásos alapon így már csak úgy létesülhet új közforgalmú gyógyszertár, ha az önkormányzat kezdeményezi azt.

Közforgalmú gyógyszertár nélküli települések

A jogszabályi rendelkezések alapján a közforgalmú gyógyszertár nélküli településeken a lakosságszámtól függetlenül bármikor ki lehetne írni az országos pályázatot a létesítésre. Hogy ez mégsem fordul elő tömegesen, annak nagy valószínűséggel nem jogi, hanem gazdasági akadályai vannak.

Ezek a települések általában túlságosan kicsik ahhoz, hogy önmagukban el tudjanak tartani egy közforgalmú gyógyszertárat, ezért itt már eleve csak fiók-, vagy kézigyógyszertárak működnek. A gyógyszertárak jövedelmezőségének csökkenése következtében pedig jellemzően nem a fiókgyógyszertárakból lettek közforgalmú gyógyszertárak, hanem pont ezzel ellentétes folyamatokat figyelhettünk meg. Emellett azt se felejtsük el, hogy a magyar államnak éves szinten 700 millió forintot kell költenie arra, hogy a kisebb településeken a gyógyszertárak meg tudják őrizni a működőképességüket.

Persze ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy van Magyarországon olyan település, ahol még nem működik közforgalmú gyógyszertár, de akár gazdaságosan is lehetne működtetni egyet. Az OGYÉI éppen most írt ki egy új pályázatot Cserkeszőlő községre, melynek mindössze 2218 lakosa van. De az is érdekes, hogy olyan település is van egy, melynek több, mint 4500 lakosa van, mégis csak fiókgyógyszertár működik rajta. Ez a helység Szada, ahol a KSH nyilvántartása szerint 4918-an élnek.

Közforgalmú gyógyszertárral rendelkező települések

Az előbbiekkel ellentétben a közforgalmú gyógyszertárral már rendelkező településeken már nem olyan könnyű újat létesíteni. A demográfiai korlátok érvénybe lépése ugyanis jelentősen leszűkíti a lehetőségeket, ami egyértelműen látszik a vizsgálatunk eredményéből.

A Budapesten kívüli települések közül a létesítés szempontjából csak Érd (3db), Gyál (2db), Ócsa, Pécel, Pilisvörösvár és Szigethalom (1-1db) jöhet szóba. Ez egy nem túl hosszú lista, és még tovább is rövidülhet, ha sikeres lesz az a pályázat, melyet az OGYÉI Pécel városára írt ki, és aminek a beadási határideje nemrég zárult le.

A fővárosban első ránézésre talán valamivel jobbnak tűnik a helyzet, mert számításaink szerint a különböző kerületekben összesen 46 új gyógyszertár nyitására lenne lehetőség. Ezt a képet árnyalja azonban az a tény, hogy a 2014-ben a XV. kerületben kiírtak egy pályázatot, azonban az eredménytelenül zárult. Valószínűleg nem tévedünk nagyot, ha ebből azt a következtetést vonjuk le, hogy a Budapesten található gyógyszertárak mellett már kockázatos lenne egy újabb létesítése.

Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy nagy fába vágja a fejszéjét az, aki új közforgalmú gyógyszertárat szeretne létesíteni. Akár a gyógyszertárral még nem rendelkező kistelepülések, akár a zsúfolt budapesti kerületek felé veszi az irányt, gazdaságilag mindenképpen kockázatos terepre kényszerül majd. A két véglet között pedig már igencsak szűkösek a lehetőségek, és lehet, hogy néhány éven belül teljesen el is fogynak.

Adódik a kérdés, hogy szükség van-e egyáltalán még több gyógyszertárra? Ha a múltba visszatekintünk, azt láthatjuk, hogy a gyógyszerellátás 1990-ben is ugyanúgy ellátta a feladatát, mint most, pedig akkor csak kb. 1400 gyógyszertár működött szemben a mostani kb. 2320-szal. Ha egy pillantást vetünk a KSH népesség előrejelzésére is, akkor az is megjósolható, hogy a jövőben a települések lakosságszáma is várhatóan inkább csökkenni fog, nem emelkedni. Mindezek alapján könnyen belátható, hogy hamarosan nem lesz olyan hely, ahol reálisan lehetőség lenne új közforgalmú gyógyszertár nyitására.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.