A gyógyszertári üvegvisszaváltásról

Szerző: | 2015. máj. 19. | Blogbejegyzés

Köteles lenne a gyógyszertár visszaváltani a magisztrális gyógyszerkészítés során az elkészített gyógyszer csomagolására felhasznált palackokat?

A közelmúltban egy gyógyszertárvezetőtől kaptam levelet. Ez állt benne:

„Segítséget szeretnék kérni a betegtől visszavett üvegekkel kapcsolatosan. Már többször hallom, hogy vannak patikák, ahol nem veszik vissza az üvegeket. Most egyéb okból jártunk az ÁNTSZ-ben, és megkérdeztük, mi az álláspont ezzel kapcsolatban. Azt mondták, nincs rá előírás, de aggályos a belsőleges újra felhasználásuk, még ha maradéktalanul betartjuk a mosogatási utasítást is. Azt tanácsolták, csak külsőleges célra használjuk újra őket, belsőleg csak újat használjunk. Sokkal egyszerűbb volna nem visszavenni, már ha ilyet lehet és egységesen eljárni, mert ha kezdik máshol nem visszavenni, akkor igen csak felszaporodnak a használt üvegeink, amit csak külsőleg használhatunk.”

Köteles lenne a gyógyszertár visszaváltani a magisztrális gyógyszerkészítés során az elkészített gyógyszer csomagolására felhasznált palackokat? Ez a kérdés csak az üvegpalackok használatakor kerül elő, fel sem merül a PET palackok használatát követően. Ha a gyógyszertárba visszavitt üvegpalackot a gyógyszertár visszaveszi és betétdíjat fizet érte, miért nem veszi vissza és fizet betétdíjat a PET palackért? És fordítva, ha a PET palackot nem veszi vissza és nem fizet érte betétdíjat, miért nem teszi ugyanezt az üvegpalackkal?  Miért nem betétdíjasok a gyári készítmények csomagolóanyagai?  Egyáltalán, mi az a betétdíj, és hogyan kell alkalmazni?

A betétdíj alkalmazásának szabályairól a 209/2005. (X.5.) kormányrendelet rendelkezik. A rendelet alkalmazásában:

betétdíjas termék: „betétdíjas termék” megjelöléssel gyártott, illetve forgalmazott termék vagy a termék csomagolása, amelynek e megjelöléssel történő gyártását, illetve első forgalomba hozatalát az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőségnek bejelentették;

betétdíj: a betétdíjas termék árával együtt felszámított, annak visszaváltásakor a forgalmazónak, illetve visszaváltójának maradéktalanul visszafizetett díj.

A kormányrendelet szerint a gyártó a termékét, valamint a termékének csomagolását – azért, hogy meghatározott helyre történő visszajuttatását ösztönözze – betétdíjas termékké minősítheti.

A magisztrális gyógyszer a 2005.évi XCV. törvény definiáló rendelkezése szerint: az a gyógyszerkészítmény, amelyet a gyógyszerész a gyógyszertárban a Magyar, illetve az Európai Gyógyszerkönyv, vagy a Szabványos Vényminta Gyűjtemény (FoNo) rendelkezései alapján, orvosi előírásra vagy a Gyógyszerkönyv szerint saját kezdeményezésére készít, és a gyógyszertár által ellátott betegek kezelésére szolgál. A definiáló rendelkezésben felsorolt szabványok nagyon pontosan és nagyon szigorúan meghatározzák a csomagolóanyaggal szemben támasztott minőségi követelményeket.

A magisztrális gyógyszerkészítés során a gyógyszer közvetlen csomagolását úgy kell megválasztani, hogy a gyógyszer felhasználhatósági ideje alatt a csomagolóanyag a gyógyszer minőségét ne változtassa meg, a gyógyszert ne szennyezhesse.

Véleményem szerint a már korábban felhasznált, betegtől visszaszármazó csomagolóanyagok gyógyszertári tisztítása a gyógyszertár rendelkezésére álló technológiákkal, anyagokkal és eszközökkel nem valósítható meg olyan szinten, hogy ismételt felhasználásuk esetén a betöltött gyógyszer szennyeződésének lehetőségét maximálisan kizárjuk. Emiatt a betegtől visszavett csomagolóanyag ismételt felhasználása a gyógyszertár eszközeivel és lehetőségeivel ki nem küszöbölhető gyógyszerbiztonsági kockázatot jelenthet.

A hulladék kezeléséről szóló törvényben és a végrehajtására kiadott kormányrendeletekben olyan rendelkezést kerestem, amely valamilyen különös szabályként megállapítaná, mikor köteles a gyártó betétdíj alkalmazására. Ilyen rendelkezést azonban nem találtam.

A gyógyszerellátással foglalkozó 2005. évi XCV. és 2006. évi XCVIII törvényeket és a végrehajtásukra kiadott kormányrendeleteket ugyanilyen szempontok szerint tekintettem át. Nem találtam olyan rendelkezést, mely a magisztrális gyógyszer csomagolóanyagait vagy ezeknek egy bizonyos körét betétdíjas termékké minősítené. Olyan rendelkezést sem találtam, mely a gyógyszertárat ilyen minősítés megtételére kötelezné. Nem foglalkozik a betétdíj kérdéskörével a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII törvény sem, és az annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) kormányrendelet sem.

Alkalmazzuk a betéti díj alkalmazásáról szóló kormányrendelet rendelkezéseit a magisztrális gyógyszerkészítésre! A magisztrális gyógyszer készítője a gyógyszertárral valamilyen munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló gyógyszerész. A kormányrendelet szerinti gyártó végső soron annak agyógyszertárnak a működtetője, ahol a gyógyszer készült. Az elkészített – kiszolgálásra alkalmas állapotban lévő, megfelelő módon csomagolt és megfelelő módon jelölt (szignált) – magisztrális gyógyszer a termék.

Van tehát termék, van a terméknek csomagolása és van gyártó. Tudjuk még, hogy a kormányrendelet szerint a gyártó minősítheti a termékének csomagolását betétdíjas termékké. Tudjuk még azt is, hogy az ilyen döntés a gyártó, és csak a gyártó döntése. Mindebből számomra az következik, hogy a magisztrális gyógyszer csomagolását betétdíjas termékké a gyógyszert elkészítő gyógyszertár működtetője minősítheti.

Megteheti-e egy adott gyógyszertár működtetője, hogy a magisztrális gyógyszerei elkészítésénél felhasznált csomagolóanyagokat vagy a csomagolóanyagok jól meghatározott körét betétdíjas termékké minősítse? Igen, megteheti. Ekkor a betétdíjas csomagolóanyagokkal kapcsolatos tevékenységeit a 209/2005. (X.5.)Kormányrendelet rendelkezései szerint kell elvégeznie.

Megteheti-e egy adott gyógyszertár működtetője, hogy nem minősíti betétdíjas termékké a magisztrális gyógyszerei elkészítésénél felhasznált csomagolóanyagokat?  Igen, megteheti.

Létezik hasonló gyakorlat a gyógyszerellátás más területein? Igen létezik. Nem betétdíjasok a gyári gyógyszerkészítmények csomagolóanyagai és jellemzően nincs betétdíja azoknak a csomagolóanyagoknak sem, melyekben az alapanyagokat a nagykereskedők kiszállítják.

A gyógyszertár működtetője jogszabályt sért azzal, ha olyan döntést hoz, hogy nem minősíti betétdíjas termékké a magisztrális gyógyszerei elkészítésénél felhasznált csomagolóanyagokat? Nem, ilyen döntésével nem sért jogszabályt.

Végül térjünk vissza egy pillanatra a gyógyszertárvezető leveléhez.

Azt tanácsolták csak külsőleges célra használjuk újra őket, belsőleg csak újat használjunk”

Én azt tanácsolom, hogy külsőleges célra se használjuk újra őket – mármint a betegtől visszavett üvegeket. 

„Sokkal egyszerűbb volna nem visszavenni, már ha ilyet lehet…”

Egyetértek, sokkal egyszerűbb nem visszavenni, és igen, lehet ilyet.

A blogbejegyzést Dr. Antal Csaba, az Alma Csoport szakmai igazgatója írta.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.