Gyógyszertári helyettesítés – az egészségügyi államtitkárság álláspontja

Szerző: | 2023. jún. 19. | Blogbejegyzés

Szövetségünk június elején azzal a kéréssel fordult az egészségügyi államtitkársághoz, hogy adjon tájékoztatást álláspontját illetően egy, az Egyes egészségügyi, egészségbiztosítási és gyógyszerészeti tárgyú törvények módosításáról szóló 2023. évi XIX. törvényben megjelent módosítással kapcsolatban.

Alábbiakban változtatás nélkül közöljük dr. Bidló Judit helyettes államtitkár asszony válaszát.

„Az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (Eütev.) 2.§ (4) bekezdése szerint „Nem terjed ki e törvény II. és III. fejezetének hatálya – a 15/B. § kivételével – a törvény alapján közforgalmú gyógyszertárat személyi jog alapján működtető gyógyszerészekre, a közforgalmú gyógyszertárban foglalkoztatott munkavállalókra és az igazságügyi orvos szakértőkre.”

Az Eütev. 2023. évi XIX. törvény 48.§-ával módosított 8.§(4) bekezdése az Eütev. III. fejezetének részeként került megállapításra, így természetesen irányadó rá a 2.§ (4) bekezdésének a törvény hatályát meghatározó fenti rendelkezése. Függetlenül attól a módosító törvény indoklásában is kifejtett általános céltól, hogy a szabadfoglalkozásúként és egyéni egészségügyi vállalkozóként történő foglalkoztatás – mint elkülönülő, önálló egészségügyi tevékenységvégzési jogcím – fogalmi szétválasztása következetesen egyértelművé váljon. Az Eütev. 7.§ (2) bekezdésének e) pontja az egészségügyi tevékenységre jogosító jogviszonyok, tevékenységi formák körében önállóan említi a munkaviszony keretében történő foglalkoztatást. A most módosuló, a 8.§ (4) bekezdését érintő rendelkezés azonban szűkítő jelleggel nem utal erre a jogviszony típusra. Sőt az Eütev. normaszövegében később bevezetett „alkalmazott egészségügyi dolgozó” fogalmával sem köti össze a normaszöveg egésze.

Így e rendelkezés alkalmazásában nem állapítható meg, hogy szabadfoglalkozás keretében az ügyeleti ellátásban alkalmazott egyéni vállalkozó gyógyszerészre a 2.§ (4) bekezdésének hatályt kizáró rendelkezése ne vonatkozna. Kifejezett szűkítő, és az Eütev.-ben pontosan definiált fogalom alkalmazásának hiányában így egyetértünk azzal a jogértelmezéssel, mely a „munkavállaló” fogalmába a szabadfoglalkozásúként foglalkoztatott egyéni vállalkozót is beleérti.

Tisztelettel:
Bidló Judit”

Köszönjük dr. Bidló Judit helyettes államtitkár asszonynak az állásfoglalást és a közléshez való hozzájárulást!

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.