Fontos változások az intézeti gyógyszertárak működtetése és az étrend-kiegészítők forgalmazása területén

Szerző: | 2023. júl. 6. | Blogbejegyzés

A Magyar Közlöny július 6-án kiadott 100. számában jelent meg a Magyarország 2024. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2023. évi LIII. törvény, mely több, a gyógyszerellátás szempontjából fontos módosítást tartalmaz. A módosítások jelentős részét a törvényjavaslat tárgyalása során a Törvényalkotási Bizottság nyújtotta be a Parlament számára.

Az intézeti gyógyszertárakat érintő változások
A legjelentősebb változást az intézeti gyógyszertárak működtetésével kapcsolatosak. A módosítás alapján az állam közbeszerzési pályázat alapján kiszervezheti az intézeti gyógyszertárak működtetését a közbeszerzés nyertese által létrehozandó projekttársaságok számára.

Ennek megfelelően a Gyftv.-ben módosul az intézeti gyógyszertárak meghatározása is, ugyanis az kiegészül az „egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében működtetett intézmény” definícióval. A jogszabályban szereplő definíció alapján ez az állami fenntartású fekvőbeteg-ellátást végző intézmények részére egységes rendszerben azonos szolgáltatásszínvonalú intézeti gyógyszertári szolgáltatás nyújtását foglalja magába, ideértve az ennek ellátásához szükséges beszerzési, járulékos közbeszerzési szolgáltatási, koordinációs és logisztikai tevékenységet is. Az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében működtetett intézmény szaktevékenységének keretében közvetlen lakossági gyógyszerellátási feladatokat is végezhet. A módosítás során a jogalkotó rögzíti, hogy az állami fenntartású fekvőbeteg-ellátást végző intézmény területén új közforgalmú gyógyszertár nem létesíthető.

Emellett új fogalomként jelenik meg a törvényben az „egyedi gyógyszeradagoló rendszer”, amely egy betegszintű gyógyszerelési mód, amely során az intézeti gyógyszertár által a fekvőbeteg-ellátásban részesülők számára előírt gyógyszerek személyre szabott adagokban kerülnek kiszerelésre.

A pályázatra a közbeszerzési törvény alapján lebonyolított, hirdetménnyel induló nyilvános eljárásban kerül majd sor és a szolgáltatásokat kifejezetten erre a célra létrehozott projekttársaság nyújtja majd. A gyógyszergazdaságossági törvény alapján az egységes intézeti gyógyszertári rendszerhez a nem állami fenntartású fekvőbetegellátó intézmények intézeti gyógyszertáraikkal önkéntesen csatlakozhatnak.
Az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás nyújtása engedélyezésének, végzésének és hatósági ellenőrzésének részletes szabályait a kormány rendeletben fogja meghatározni.

Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény módosítása alapján a jogszabály hatálya kiterjed majd az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében működtetett gyógyszertár működtetőjére is. A módosítás alapján a szakszemélyzet feletti munkáltatói jogkört az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében történő működtetést illetően az állami fenntartású fekvőbetegellátást végző intézmény munkáltatói jogkör gyakorlója (állami munkáltatói jogkör) és az projekttársaság vezetője (szerződéses munkáltató jogkör) együttesen gyakorolják, ezt meghaladóan a munkáltatói jogkör gyakorlása továbbra is az állami fenntartású fekvőbetegellátó intézménynél marad. Emellett az egységes intézeti gyógyszertári szolgáltatás keretében működtetett gyógyszertár szakszemélyzetének egészségügyi szolgálati jogviszonya tekintetében az együttes munkáltatói jogkörgyakorlás részletes szabályait kormányrendeletben határozzák majd meg.

Az étrend-kiegészítők forgalmazásával kapcsolatos változások
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása értelmében az egészségügyért felelős miniszter (azaz jelen esetben a belügyminiszter) az agrárminiszterrel egyetértésben rendeletben határozhatja meg, hogy bizonyos étrend-kiegészítők csak gyógyszertárakban vagy meghatározott feltételeknek megfelelő üzletekben lehessenek forgalmazhatóak.

A módosítás indokolása alapján az étrend-kiegészítők piaca az elmúlt évek során jelentős változásokon ment keresztül: évről évre nő a piacon lévő termékek köre és azok értékesítési mennyisége. A javaslat szerint egészségügyi kockázatot jelent, ha a megadott vitaminokból vagy ásványi anyagokból túl sokat szed be a fogyasztó, vagy ha egyes készítményeket nem megfelelően kombinálnak. Ennek megfelelően a törvényjavaslat arra ad lehetőséget, hogy a miniszeri rendelet alapján bizonyos esetekben az adott termékek csak gyógyszertárban, illetőleg jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő üzletekben kerüljenek forgalmazásra, ahol kellő szakismeret áll rendelkezésre a fogyasztó alapos és részletes tájékoztatására.

További módosítások
A közelmúltban változtattak a gyógyszertár-tulajdonlás szabályain, és most ismét módosították a Gyftv. 75. §-t. A tiltó rendelkezés alapján a négyes szabály, amely eddig nem több mint négy gyógyszertár tulajdonjogának megszerzését engedte, a módosító törvény hatálybalépését követően már csak kizárólag a közforgalmú gyógyszertárak esetében alkalmazható a jövőben.

A részletezett rendelkezések a törvény kihirdetését követő naptól, azaz július 7-től hatályosak.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fentiekben csupán bemutatjuk a fontosabb változásokat. A jogszabályoknak való teljes megfelelés érdekében javasoljuk az érintett rendelkezések alapos áttekintését.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.