Marad-e a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásának felesleges papír alapú nyilvántartása?

Szerző: | 2019. dec. 6. | Blogbejegyzés

Szűk egy hónap múlva hatályossá válik a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásának elektronikus nyilvántartásáról szóló előírás. Mivel az erről szóló rendelet módosítás már két éve ismert, így volt elegendő idő a felkészülésre. Blogbejegyzésünkben részletesen bemutatjuk a január elsejétől bekövetkező változásokat, valamint Szövetségünk javaslatát a papír alapú nyilvántartás eltörlésére.

Megjegyzés: bejegyzésünk megjelenése után nem sokkal jelent meg az a salátarendelet, melynek alapján az elektronikus nyilvántartás bevezetését 2021. január elsejére halasztották.

Marad-e a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásának felesleges papír alapú nyilvántartása?

A jelenlegi helyzet

A gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet hatályos szövege alapján a gyógyszertárak a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásáról nyilvántartást vezetnek. Ezt a feladatot először 2011. január elsejével tették kötelezővé a gyógyszertáraknak, aztán nem egészen nyolc hónappal később, 2011 augusztusában a kötelezettséget megszüntették. Aztán egy újabb körben a gyógyszer és betegbiztonság javítása érdekében 2015. február 1-jétől ismét bevezették a nyilvántartás vezetését.

A jelenlegi rendelkezések szerint a papír alapú nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:

  • a kiadott gyógyszer nevét,
  • a kiadás időpontját,
  • az átvevő végzettségét vagy jogosultságát hitelt érdemlően tanúsító okirat számát,
  • orvos esetén orvosi bélyegzőjének számát vagy lenyomatát,
  • a kiadó és az átvevő aláírását.

A rendelet által előírt adatokból nyilvánvaló, hogy ezt a nyilvántartást csak papír alapon lehet vezetni. Kis könnyebbséget jelent, hogy ezt a nyilvántartást a személyi jogos gyógyszertárvezető gyógyszerésznek nem kell hitelesítenie.

Változás 2020. január 1-től

A számos újdonság mellett valószínűleg kevesen figyeltek fel az EESZT éles indulásának az idején, 2017 novemberében, hogy az elektronikus vényhez kapcsolódó jogszabályi változások mellett még egy nyilvántartásokkal kapcsolatos módosítás is napvilágot látott. A Magyar Közlöny 2017. évi 176. számában jelent meg a 29/2017. (X. 31.) EMMI rendelet, mely többek között a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásának új nyilvántartásáról is rendelkezik.

Érdekes módon a salátarendelet az új elektronikus nyilvántartással kapcsolatos előírásokat nem a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletbe, hanem a gyógyszerek rendelésével és kiadásával foglalkozó 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM rendeletbe helyezte el.

Az új előírások szerint 2020. január 1-től a gyógyszertár dolgozójának az EESZT-ben elektronikusan rögzítenie kell azt, ha vényköteles gyógyszert ad ki orvosnak, gyógyszerésznek vagy állatorvosnak. A rendszerben a következő adatokat kell rögzíteni:

  • a kiadott gyógyszer nevét, hatáserősségét, kiszerelését és mennyiségét,
  • a kiváltó orvos, gyógyszerész alapnyilvántartási számát, állatorvos kamarai nyilvántartási számát, ezek hiányában diplomaszámát.

A rendelet szövege nem említi ugyan, de az EESZT működési elvéből következtethetünk arra, hogy a gyógyszer kiadójának a nevét azért nem kell a nyilvántartásban rögzíteni, mert az adatok beviteléért felelős felhasználót egyébként is automatikusan regisztrálja a rendszer. 

Elektronikus és papír alapú nyilvántartás egyszerre?

Ahogy azt a fentiekből láthatjuk, a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásának elektronikus nyilvántartásáról már 2017 végén rendelkezett a jogalkotó. Fontos megjegyeznünk, hogy a salátarendelet csak az új előírásokat tartalmazza, a papír alapú nyilvántartás eltörléséről nem rendelkezik.

Ha nem történik semmi, akkor 2020. január elsején az az érdekes helyzet állhat elő, hogy a két külön rendeletben található rendelkezések alapján két külön nyilvántartást fognak a gyógyszertárak vezetni ugyanarról. Gyakorlatilag egymással párhuzamosan kellene vezetni a papír alapú és az elektronikus nyilvántartást is.

Szövetségünk alapvetően egyetért azzal, hogy a vényköteles gyógyszerek vény nélküli kiadásáról nyilvántartást kell vezetni, azonban feleslegesnek tartjuk egyszerre vezetni azt elektronikusan és a papír alapon is. Álláspontunk szerint az elektronikus nyilvántartás sokkal egyszerűbb, kényelmesebb és egyúttal sokkal jobban ellenőrizhető is, mint a papír alapú. Éppen ezért jóval célszerűbb lenne, ha 2020. január 1-től csak az elektronikus nyilvántartás vezetése lenne kötelező a gyógyszertáraknak.

Ennek érdekében Szövetségünk javaslatot nyújtott be az egészségügyért felelős államtitkárság részére, melyben kértük, hogy a papír alapú nyilvántartás megszüntetéséhez teljes egészében töröljék a 41/2007. (IX. 19.) EüM rendeletből a 18. § (14) bekezdését. Ezzel a lépéssel sok felesleges munkától tudnánk megkímélni az egyébként is sok adminisztrációval terhelt gyógyszertári szakembereket.

Hírlevél feliratkozás

Ha szeretnél értesülni a legújabb hírekről, akkor iratkozz fel a hírlevelünkre.