Gyógyszertári leltár vasárnap és munkaszüneti napon

A leltározás egy meglehetősen unalmas és monoton tevékenység, amit általában senki sem szeret csinálni. Ennek ellenére évente legalább egyszer minden gyógyszertárnak kötelező tartania egyet, hogy rendbe tegye a készleteit és elkészíthesse az éves beszámolóját. Annak érdekében, hogy ne a betegellátásra fordított értékes időt pazarolja el, sok gyógyszertárvezető úgy dönt, hogy ezt a feladatot akkor végzi el, amikor a gyógyszertár egyébként is zárva tart, például vasárnap vagy munkaszüneti napokon. De vajon be lehet-e osztani jogszerűen az alkalmazottakat ezeken a napokon?

Egyszerűnek tűnik a kérdés, de mégsem az. Ahhoz, hogy meg tudjuk válaszolni, több jogszabály rendelkezéseit is figyelembe kell venni.

Az egyik ilyen jogszabály a 2012. évi I. törvény, a Munka Törvénykönyve, mely a vasárnapi és a munkaszüneti napon történő munkavégzésre vonatkozó fő szabályokat határozza meg.

Munkavégzés vasárnapokon
A törvény 101. § (1) bekezdése szerint vasárnapra rendes munkaidő

• a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
• az idényjellegű,
• a megszakítás nélküli,
• a több műszakos tevékenység keretében,
• a készenléti jellegű munkakörben,
• a kizárólag szombaton és vasárnap részmunkaidőben,
• társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
• külföldön történő munkavégzés során, valamint
• a kereskedelemről szóló törvény hatálya alá tartozó, kereskedelmi tevékenységet, a kereskedelmet kiszolgáló szolgáltató, valamint kereskedelmi jellegű turisztikai szolgáltatási tevékenységet folytató munkáltatónál

foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

Ha alaposan megvizsgáljuk a listát, akkor láthatjuk, hogy a Munka Törvénykönyve csak akkor engedi a vasárnapi leltározást, ha a gyógyszertár a működési engedélye alapján vasárnaponként egyébként is nyitva tart.

Munkavégzés munkaszüneti napon
A törvény alapján munkaszüneti napnak minősül január 1., március 15., nagypéntek, húsvéthétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26. Emellett a munkaszüneti napra vonatkozó beosztási szabályokat kell alkalmazni, ha a munkaszüneti nap vasárnapra esik, illetve húsvét- és a pünkösdvasárnap is.

A gyógyszertárak vonatkozásában meg kell még említenünk azt is, hogy az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény alapján az egészségügyben dolgozóknak július 1. is munkaszüneti nap (Semmelweis-nap).

A Munka Törvénykönyve 102. § (2) bekezdése szerint munkaszüneti napra rendes munkaidő

• a rendeltetése folytán e napon is működő munkáltatónál vagy munkakörben,
• az idényjellegű,
• a megszakítás nélküli,
• társadalmi közszükségletet kielégítő, vagy külföldre történő szolgáltatás nyújtásához – a szolgáltatás jellegéből eredően – e napon szükséges munkavégzés esetén,
• külföldön történő munkavégzés során,

foglalkoztatott munkavállaló számára osztható be.

Fontos különbség a vasárnaphoz képest, hogy egy munkáltató vagy munkakör csak akkor minősül munkaszüneti napon is rendeltetése folytán működőnek, ha a tevékenység igénybevételére
• vagy a munkaszüneti naphoz közvetlenül kapcsolódó, helyben kialakult vagy általánosan elfogadott társadalmi szokásból eredő igény alapján,
• vagy baleset, elemi csapás, súlyos kár, továbbá az egészséget vagy a környezetet fenyegető veszély megelőzése, elhárítása, továbbá a vagyonvédelem érdekében kerül sor.

A fentiekből az következik, hogy a gyógyszertári dolgozókat csak abban az esetben lehet munkaszüneti napon leltározásra beosztani, ha a gyógyszertár a működési engedélye alapján ezeken a napokon is nyitva tart.

Speciális esetek
A gyógyszertárak működési, szolgálati és nyilvántartási rendjéről szóló 41/2007. (IX. 19.) EüM rendelet előírásai alapján vannak olyan gyógyszertárak, melyek vasárnap és munkaszüneti napokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot látnak el.

Amennyiben a gyógyszertár a működési engedélye szerint vasárnap és munkaszüneti napokon ügyeleti vagy készenléti szolgálatot lát el, akkor értelemszerűen a munkavállalókat be lehet osztani az ügyeletre/készenlétre vonatkozó szabályok szerint. Azonban nagyon fontos, hogy ez idő alatt csak az ügyelet/készenlét ellátásához szükséges tevékenységeket végezhetnek, de leltározást nem.

A bejegyzés szerzője dr. Koczor Péter ügyvéd.

Dr. Koczor Péter széleskörű tapasztalattal rendelkező ügyvéd, munkajogi szakjogász, valamint a közbeszerzési ügyek szakértője. Fókuszterületei közé tartoznak továbbá a társasági és kereskedelmi jogi ügyletek, az adatvédelem, valamint az egészségügyi jog. Péter rendszeresen tart munkajogi és adatvédelemmel kapcsolatos előadásokat és workshopokat nemzetközi vállalatoknak és hazai szervezetnek.