Váratlan fordulat az OGYÉI új hatáskörének szabályozásában

Jelentős változás következett be az OGYÉI tervezett új hatáskörének szabályozásában, ami januártól az összes közforgalmú gyógyszertár ellenőrzésére hatással lesz. Korábbi blogbejegyzésünkben már beszámoltunk arról a törvénytervezetről, amely Szövetségünk álláspontja szerint a hatályba lépése esetén jelentősen sértette volna a gyógyszertári dolgozók alapvető jogait. Tiltakozásunk ellenére az Országgyűlés november 22-én elfogadta a javaslatot, és a házelnök aláírását követően a köztársasági elnöknek is megküldte aláírásra. Nagy meglepetésre Áder János köztársasági elnök december 2-án a megszavazott törvényjavaslatot nem írta alá, hanem megfontolásra visszaküldte az Országgyűlésnek.

hgysz-161216_poszt

A köztársasági elnök levele

Áder János köztársasági elnök az elfogadott törvényjavaslatot megvizsgálva ugyanarra a megállapításra jutott, mint Szövetségünk: a tervezett új hatáskör sérti az alapvető emberi jogokat.

Első megállapítása, hogy a gyógyszergazdaságossági törvény új rendelkezései az egészségügyi államigazgatási szerv számára egy meghatározott tényállás tisztázása érdekében olyan széles körű jogosítványokat állapít meg, amelyek az állampolgárok (és más jogalanyok) Alaptörvényben foglalt jogait érintik.

A köztársasági elnök a levélben hivatkozik az Alkotmánybíróság egyik korábbi döntésére is, amelyikben a gyógyszergazdaságossági törvény egyik régebbi módosításával foglalkoztak. A testület a 2008-ban született határozatában leszögezte, hogy a hatósági eljárásban szükséges eszköz lehet a helyszín átkutatása, de ez csak akkor felel meg az alkotmánynak, ha az alkalmas a cél elérésére és azzal arányos is. Az arányosság megítéléséhez pedig az szükséges, hogy a szabályozás garanciát nyújtson az esetleges visszaélésekkel szemben.

Az esetünkben azonban ez az alapvető garanciális elem hiányzik.

Az államfő szerint:
„Az alapjog korlátozásának alkotmányosságához tehát önmagában nem elegendő, hogy az másik alapjog vagy szabadság védelme vagy másik alkotmányos cél érdekében történik, hanem szükséges, hogy megfeleljen az arányosság követelményeinek: az elérni kívánt cél fontossága és az ennek érdekében okozott alapjogsérelem súlya megfelelő arányban legyen egymással. A törvényhozó a korlátozás során köteles az adott cél elérésére alkalmas legenyhébb eszközt alkalmazni.”

A törvényjavaslat módosítása

A köztársasági elnök levelének napvilágra kerülése után az Emberi Erőforrások Minisztériuma úgy nyilatkozott, hogy tiszteletben tartja az álláspontot, tanulmányozza az indoklást és ezt követően dönt a módosításról. Az észrevételek megfontolását követően a parlament Törvényalkotási Bizottsága december 8-án módosító javaslatot fogadott el, mely két pontban módosította az eredeti javaslatot.

1. Ügyészi jóváhagyás a házkutatáshoz

Az OGYÉI új hatáskörével kapcsolatos legnagyobb változás, hogy a gyógyszergazdaságossági törvénybe meghatározott garanciákat építettek be. Ez azt jelenti, hogy a helyszínek átkutatásához, a lezárt helyiségek és épületek felnyitásához mindenképpen szükség lesz az előzetes ügyészi jóváhagyás megszerzésére. Az ügyészség csak akkor hagyhatja jóvá ezt a fajta ellenőrzést, ha a hatóság bizonyítja, hogy

  • más módon nem tudja megszerezni a szükséges bizonyítékot,
  • a bizonyíték nagy valószínűséggel ott van, ahol ellenőrizni szeretnének,
  • és feltételezhető, hogy önként nem adnák át, vagy megsemmisítenék.

A házkutatásra a jóváhagyástól számítva 90 napig kerülhet sor, és a megkezdésekor az érintetteket szóban mindenképpen értesíteni kell, közölve velük a vizsgálat célját. Emellett az ellenőrzést lehetőleg az érintettek jelenlétében kell elvégezni.

Bizonyára sokan tisztában vannak vele, hogy az OGYÉI a gyógyszerek ismertetésével kapcsolatos gyakorlat ellenőrzésére már rendelkezik ugyanazokkal az eszközökkel, amiket most a közforgalmú gyógyszertárak vizsgálatára is kiterjesztenek. A lényeges különbség a kettő között, hogy a másik hatáskör gyakorlásánál magasabb szintű garancia érvényesül, mivel ott az ügyészi mellett bírói jóváhagyás is szükséges.

2. Az ügyvéd és az ügyfél közti kommunikáció védelme

A törvényjavaslat másik jelentős módosítását szintén az OGYÉI egyéb jogintézmény esetében már ismert hatáskörének szabályozásából emelték át. Ennek értelmében a törvényalkotó rögzíti, hogy a hatóság eljárásában nem lehet bizonyítékként felhasználni az ügyvédek és az ügyfelek közötti kommunikáció során keletkezett iratokat. Ezeket nem lehet megvizsgálni, lefoglalni, és az ügyfeleket nem lehet kötelezni az átadásukra.

A Törvényalkotási Bizottság módosító javaslatát az országgyűlés december 12-én elfogadta, és a törvényjavaslatot a módosításokkal együtt ismét megszavazta. Miután Kövér László házelnök már aláírta, így már csak a köztársasági elnök aláírása szükséges ahhoz, hogy a salátatörvény a közlönyben is megjelenhessen.