A betegek terápiás hűsége az EU munkatervének élén

A 2012-ben induló programok közé tartoznak a sikeres innovatív gondozási modellek, például a krónikus betegségekben szenvedő idősek távoli monitorozásának elősegítése, valamint azok a megoldások, amelyek az idős betegeknélelősegítik a korai diagnózis felállítását.Szorgalmazzák továbbá, hogy az Európai Közösség hárítsa el azokat azakadályokat, amelyek gátolják az innovációt, illetve biztosítsa az uniós támogatások hatékonyabb felhasználását.

A korábbi megbeszélések során a „European Federation ofPharmaceutical Industries and Associations” indítványozta, hogy azidőseknél alkalmazott egészségügyi technológiától a klinikai vizsgálatok értékeléséig mindent alaposan gondoljanak át. A partnerségen belülazzal érveltek, hogy tenni kell „az innovációval szemben még ma isfennálló számos akadály ellen”.

A funkcionális szabályozórendszerek kialakításában alapvető az Európai Bizottság és a tagállamok részvétele, mondta Andrea Rappagliosi, az európai kormányügyekért felelős hivatal elnöke, egyben aGlaxoSmithKline brüsszeli irodájának vezetője . A partnerség háromeurópai kormánybiztos – John Dalli egészségügy, Neeli Kroes információs technológiai és Maire Geoghegan-Quinn kutatási biztosok – védnöksége alatt működik. A terv elfogadása hárombiztos szerint konstruktív válasz arra az egyre nagyobb kihívásra, amitaz idősödő európai populáció jelent. „Azt akarjuk, hogy valóbanmegváltozzon az idősebb európai polgárok élete és ez a terv pontosan ezt kutatja” mondták tájékoztatójukon. Megelégedésüket fejezték ki, hogyszámos partner elkötelezett az együttműködésben. „Csak az innovatívmegközelítés lehet az, amivel az öregedést az emberek, az ellátók és az üzleti szereplők számára nagy lehetőséggé tudják változtatni”. Ígéretük szerint megfelelő jogalkotás és anyagi támogatás révén illetve konzultálva a kormányok vezetőivel, azon munkálkodnak, hogy „ezt atervet valósággá változtassák”.

Az egészséges öregedés stratégiájának elsőrendű célja az átlagos európai polgár számára 2020-ra biztosítani, hogy két aktív és egészséges évvel többet éljen. A tervben három fő területre összepontosítanak: a megelőzésre, agondozásra és a gyógyításra, valamint a független életvitelre. Atervezett intézkedések sorában olyan elemek is találhatók, mint például a funkcionális állapotromlás és rossz általános állapot megelőzése,valamint az idős emberek számára alkalmas épületek, városok és környezet kialakításában való együttműködés.

A terv elfogadását számos európai egészségügyi szervezet üdvözölte. A „European Health Management Association” szerint például ez„háromszoros győzelmet” jelent Európa számára, mivel az idős emberekkilátásai javulnak, fenntarthatóbbá válnak az egészségügyi és szociálisellátórendszerek, miközben az európai ipar számára erősebb piac nyílikmeg. Az európai orvosok szövetsége, a CPME szerint a terv„horizontálisabb együttműködésre ösztönöz” a megelőzés, a szűrés és akorai diagnózis terén csakúgy, mint a kezelés, az ápolás, az időskoriaktív életmód és független életvitel biztosításában. Az orvosok azzalérvelnek, hogy a „kormány gazdaságra fordított figyelme visszatér azegészségügybe való befektetések felé”: Az európai ápolónők szövetsége,az „European Federation of Nurses” fontosnak tartotta, hogy afolytonosság biztosítására alkalmas új stratégiák és integrált ellátórendszerek iránt jelentős szintű a politikai elkötelezettség.

Több olyan rövid távú célról is szó esett, amelyekért a terv keretében lehetne dolgozni. Ide tartozik az egészséggel kapcsolatos ismeretek bővítése, a betegek önállóságának elősegítése, az idősebb felnőtteknél betegségmegelőzés védőoltások révén, vagy például a többszörös krónikus betegségek kutatása.