A FAKOOSZ szerint alkotmányellenes

Mint közismert, a Kormány benyújtotta az Országgyűlésnek az újabb egészségügyi salátatörvény tervezetét.

Az alábbiak olvashatók a  Törvényjavaslat 55. §-ában:

1. „(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti önkormányzat

a) a praxisjogot megszerezni kívánó orvost – a praxisjog megszerzése esetén – az adott

körzetben foglalkoztatni kívánja, erről a felek előszerződést kötnek,

b) nem kívánja a praxisjogot megszerezni kívánó orvost az adott körzetben háziorvosként foglalkoztatni, erről nyilatkoznia kell.”

2. „(4) A feladat-ellátási szerződésben a háziorvos – ideértve a háziorvosi szolgáltatót is –

felmondása esetére egy évnél rövidebb felmondási idő nem határozható meg, kivéve, ha a feladat-ellátási szerződés felmondása közös megegyezéssel történik.”

 

Az első pontban foglaltak álláspontunk szerint a módosított szabályozással egy időben hatályba lépő Alaptörvény Szabadság és Felelősség fejezete XIII. cikk mindkét bekezdését sérti:

„(1) Mindenkinek joga van a tulajdonhoz és az örökléshez. A tulajdon társadalmi felelősséggel jár.

(2) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből,törvényben meghatározott esetekben és módon, teljes, feltétlen ésazonnali kártalanítás mellett lehet.”

Egyrészt a törvényjavaslat fenti módon történő esetleges elfogadása a tulajdonjognak számító praxisjog értékesítésében korlátozná akárszubjektív okok alapján is az adás-vételben szereplő, megfelelő szakmaijogosítványokkal rendelkező orvosokat. A tulajdonjoghoz ugyanishozzátartozik annak elidegenítésének joga is. Egyben a tárgykörbenhozott korábbi Alkotmánybírósági határozatok burkolt kijátszását iseredményezheti.

Másrészt: egy ilyen, indoklási kötelezettség nélküli önkormányzati„vétó” gyakorlatilag a praxisjognak, mint tulajdonnak a kisajátításávallenne egyenértékű. Ugyanakkor a törvényjavaslat a kártalanításról ezenesetre vonatkozóan nem rendelkezik.

A második pontban bevezetni tervezett szabályozás pedig  a személyekszabad mozgásának lehetőségébe, mint alapvető uniós  jogba ütközik.Sérti az Európai Unióban a szabad munkavállalási, letelepedési éstanulási lehetőségek kihasználását az érintettek számára azindokolatlanul hosszú felmondási idő meghatározásával. Azaz a XXI. századra már erősen meghaladni remélt röghöz kötöttség helyzetét éleszti újra.

Ezért kérjük az előterjesztő Nemzeti Erőforrás Minisztériumát, hogy a törvényjavaslat végszavazása előtt az általunk felhozottalkotmányossági kifogásokat a javaslat ezen pontjainak visszavonásávalorvosolni szíveskedjenek.