A három aktuális csapás a patikusokra

Milyennek látja a jogszabály véleményezés rendjét a kamarában, minérdemes és mi az, amin lehetetlen változtatni? -kérdezte többek közöttaz mgyk.hu dr. Bartus Györgytől, a Magyar Gyógyszerészi Kamara alelnökétől a vele készült interjúban. – Jelenleg három témakört tudnék kiemelni. Először is itt van, az április 01.-tőlhatályos,hatóanyag néven történő gyógyszerrendelés kérdése. Itt felkészülésimunkák zajlanak. A megvalósítás egyeztetése az OEP, az orvosi- és apatikai rendszergazdák képviselőivel.

 

Második kiemelt területnek a kötelező iparkamrai regisztrációttekintem. Ha attól az elvi felvetéstől eltekintek, hogy egy orvos,gyógyszerész nem iparos, az teljesen érthető, hogy a vállalkozásoknakegy regisztrációs kötelezettséget ír elő a törvény, ezzel egyrészt azalvállalkozókat, másrészt a fogyasztókat védő rendszert létrehozva.Ugyanakkor mind az orvosok, mind a szakdolgozók, mind a gyógyszerészekesetében az ellátás garanciáit részben a jogszabályok, részben aköztestületi kamarai kötelező tagság intézménye valósítják meg. Így aziparkamarai regisztráció előírását csak felesleges adminisztrációként-és költségként tudom értékelni.

 

Az aktualitások közül a harmadik jelentős probléma a helyi adókrólszóló törvény változása. 2011. november 30-ig az egészségügyiszolgáltatást végzők, a törvény erejénél fogva, mentesültek azépítményadó fizetési kötelezettség alól. A törvény módosítása ezt akötelező mentességet megszüntette, olyan módon hogy az adhatókedvezmények, vagy mentességek vonatkozásában az önkormányzatokmérlegelési jogát sem engedélyezi. A törvény indoklásában az szerepel,hogy a profitorientáltan működő szolgáltatók kedvezményei nemindokoltak. Megkérdezném, hogy azon túl, hogy adójogi szempontbólprofitorientált egy 800 fős falu saját ingatlanában rendelő háziorvosa,vagy ugyan ezen falu fiókgyógyszertárát, saját ingatlanában működtetőgyógyszerésze, mi az a „hatalmas” adóbevétel, ami – a kormány programmal összhangban – élhetővé teszi a települést, az egészségügyi ellátásábanellehetetlenült lakosok számára?! Az ezzel kapcsolatos módosítást isfontos feladatnak tekintem.

 

Forrás: MGYK-Online