A HGYSZ támogatja a felelős gyógyszerkiadás további szabályozását

A HálózatiGyógyszertárak Szövetsége támogatja a kormány azon szándékát, miszerint a betegekérdekében a gyógyszertárból oly módon kerüljenek kiadásra a gyógyszerek, hogyaz adagolás figyelembevételével biztosított legyen a gyógyszerek lejárati időnbelüli felhasználása. A betegek és a patikusok érdekében a szervezet aztjavasolja, hogy a szabályozást ennekmegfelelően a gyógyszer-nagykereskedőknél is módosítsák. A HGYSZ támogatja,hogy 2013-tól a gyógyszertárak közreműködjenek a népegészségügyi tevékenységekmegvalósításában, mivel az tovább erősítheti a patikusok elismertségét,hitelességét a magyar egészségügyben.

Az Emberi Erőforrások Minisztérium EgészségügyértFelelős Államtitkársága társadalmi egyeztetésre bocsátotta az egyesgyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkelkapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról szóló javaslatát.

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogyértelmezési nehézséget okoz a mindennapokban a gyógyszertáraknak és abetegeknek egyaránt a gyógyszerek kiadhatóságának ideje ésfelhasználhatóságának viszonya. Ezért a jövőben a miniszteri rendelet előírja,hogy a gyógyszertárból oly módon kerülhetnek kiadásra a gyógyszerek, hogy azadagolás figyelembevételével biztosított legyen a gyógyszerek lejárati időnbelüli felhasználása.

„A HGYSZ különösen fontosnak tartja a betegek érdekeinek védelmét, ezérttámogatja a gyógyszerkiadás szabályozását. A szervezet ugyanakkor aztjavasolja, hogy ennek a célnak az elérése érdekében agyógyszer-nagykereskedőknél is módosítsák a szabályozást, hiszen akiszállításra kerülő gyógyszerek vonatkozásában a lejárat előtti napok számanem feltétlenül igazodik az adagolás tekintetében szükségesnek mutatkozóidőtartam hosszával. “ – hangsúlyozta HarmathaLevente, a HGYSZ igazgatója.

A HGYSZ szerint a gyógyszertárak népegészségügyitevékenységek megvalósításában való közreműködése tovább erősítheti a patikusokelismertségét, hitelességét a magyar egészségügyben. A tervezet kapcsán aszervezet azt javasolja a kormánynak, hogy pontosítsa, hogy a népegészségügyitevékenység megvalósítása keretében konkrétan milyen tevékenységek ellátásátvárják el a patikáktól.