A járóbeteg-szakellátók hét pontja

Nyilatkozatot fogadott el a Medicina 2000 Poliklinikai és JáróbetegSzakellátási Szövetség az elmúlt hétvégén tartotta XIII. OrszágosJáróbeteg Szakellátási konferenciáján.

A szakmai állásfoglalásban megfogalmazódik többek között, hogy azelmúlt közel másfél év tapasztalatai szerint az egészségügyi ellátórendszer nem számíthat gyors, robbanásszerű változásokra. Bár adöntéshozói nyilatkozatokban a szavak szintjén az alapellátás mellett ajáróbeteg-ellátás erősítése is elsőbbséget élvez, ez korántsemészlelhető a mindennapos gyógyítás gyakorlatában. Nem napolható el aparadigmaváltás: az ellátórendszer súlypontját végre a járóbetegszekcióra kell helyezni. Bár szóban ez már többször elhangzott, ám agyakorlat kodifikáció és finanszírozás híján semmit sem változott akorábbiakhoz képest.

Éppen ezért a szövetség a járóbeteg-szakellátás eredményes,rendszerszerű átalakítása, költséghatékony működése érdekében hétpontban fogalmazta meg a saját javaslatát és egyben kéri azegészségpolitika döntéshozóit azok figyelembe vételére.