A kispatikák helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

Girincs mindössze900 fős település, de az ott élők nagy megelégedésére működik a községbengyógyszertár, méghozzá központi gyógyszertár, melynek a környező településekenfiókpatikái üzemelnek. Baráth László polgármester lapunknak elmondta, egygyógyszerész fiatalember magántulajdonában vannak a patikák, aki kiválóanműködteti azokat. A törvényi változások valószínűleg nem érintik majdkedvezőtlenül Girincset és a környék kistelepüléseit, tette hozzá apolgármester. Ennek természetesen örülnek, hiszen legközelebb Bőcsön, Tiszalúcon vagy Tiszaújvárosban tudnák beszerezni a girincsiek agyógyszereket.

Nemilyen szerencsés minden megyénkbeli kistelepülés. A Hálózati GyógyszertárakSzövetsége felméréseszerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 134 településen 219 gyógyszertár található,de a települések 63 százalékán nincs patika. A helyzetet csak rontja, hogy a2000 fő alatti települések gyógyszertár-ellátottsága megyénkben jóval azországos átlag alatt van: a kistelepülések mindössze 26 százaléka rendelkezikpatikával, és közülük is több mint felén csak rövidebb nyitva tartásúfiókgyógyszertár működik.

 

Zilinszky János,a HGYSZ alelnöke lapunknak elmondta: azOrszággyűlés által a közelmúltban megszavazott törvénymódosítás értelmében agyógyszerészeknek 2017. január 1-jéig többségi tulajdonnal kell rendelkezniük amagyarországi gyógyszertárakban. Az új szabályozás értelmében, azokon a 2000főnél népesebb településeken, ahol csak egy patika van, az állam agyógyszerészeket megelőzve is többségi tulajdonossá válhat, így biztosítva agyógyszerellátást. A törvénymódosítás azonban nem foglalkozik a 2000 fős vagykisebb lélekszámú településekkel. Így amennyiben ezeken a településeken nemlesz meg 2017. január 1-jéig a gyógyszerészi többségi tulajdon, vagy a jövőbena tulajdonos gyógyszerész nyugdíjba megy, és nem talál vevőt a patikájára,akkor ezeket a kispatikákat be kell zárni, ami jelentősen megnehezítheti akistelepüléseken élők gyógyszerhez jutását.

Azalelnök hozzátette: a gyógyszertárak fenntartásaés működtetése évről évre egyre nehezebb. Az elmúlt évek során hozott, gyakranad hoc jellegű, nem megfelelően előkészített, valamint kellő felkészülési időtnem biztosító intézkedések bizonytalanságot hoztak, és feszültséget keltettek apatikaszektor szereplői között. A HGYSZ, amely ahazai patikapiac hetedét működteti, azt tapasztalja, hogy a magyarországipatikaszektor súlyos gondokkal küzd és a jelenlegi környezetben agyógyszertárak működtetése nem fenntartható, ezért számuk folyamatosan csökken.Az új gyógyszertár-tulajdonlási szabályok legnagyobb vesztesei a vidékikispatikák lehetnek, szögezte le.

Forrás: Boon.hu