”A közös értékeken alapuló munka sikerében bízom”

Rugalmas és hatékony szervezetet, a feladat végrehajtására összpontosító munkakultúra meghonosodását szeretné elérni dr. Török Krisztinafőigazgató az általa irányított Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetnél (GYEMSZI), derül ki  a Kórház címűszaklaban megjelent év végi értékelő beszélgetésben:
Hogyan értékeli 2011-et? Milyen gondok adódtak aháttérszervezetek integrációjával, sikerült-e és hogyan tudtak ezekenúrrá lenni?

– Fiatal szervezet vagyunk, az integráció óta hét hónap telt el. Ezen időszak alatt egységesítettük a humánpolitikánkat, a jogi és gazdaságitevékenységeket, az informatikai rendszereket. Nagy falat az eltérőszervezeti kultúrák összeillesztése. A GYEMSZI életében most előtérbenvannak a struktúraváltással összefüggő új feladatok, de említsük meg ahagyományosnak mondható területeket is: az egészségügyi szakképzésrendszere is megújul, ennek részletein most dolgoznak a kollégák. AGYEMSZI–OGYI az Európai Unió egyik tekintélyes és megbízhatóhatóságaként nem csupán gyógyszer-engedélyező és -ellenőrző funkcióttölt be, hanem ügyfélbarát szolgáltató tevékenységével az orvoslás ésgyógyszerészet folyamatos fejlődésének aktív szereplője is. Vezetőikihívásnak tartom, hogy egy rugalmas, hatékony, szinergián és teammunkán alapuló, a feladat végrehajtására összpontosító munkakultúra honosodjon meg, igazi humánerőforrás-koncentráció költséghatékonysággal.

Az egészségügyi rendszer újraszervezésékor hogyan fogadják azintézmények vezetői a GYEMSZI-t, munkatársaikat, képesek-e ebbenrendszerben együttmunkálkodni?

– A Semmelweis Terv gyakorlati megvalósulásának során az intézetoperatív feladatokat is ellát a módszertani feladatokon túl. Az államicentralizációval a Nemzeti Erőforrás Minisztérium tulajdonába kerülő –első lépésként a megyei kórházak, majd 2013-tól a városi kórházak és aszakellátó intézetek is – intézményfelügyeleti operatív feladataitartoznak a GYEMSZI felelősségébe. Az intézmények átadás-átvételévelkapcsolatos előkészítő munkát szintén mi végezzük. Jelenleg több szálonfut az előkészítő munka: december közepéig zajlanak a megbeszélések akórházak vezetőivel. A tárgyalások légköre pozitív, nyugodtan mondhatom, az intézetvezetők felkészülten érkeznek, kifejezetten konstruktív alégkör.

Hogyan határozná meg a szerepüket: hatóság, módszertani segítő? Hogyan jellemezné magukat: határozott, következetes vagy éppenmegengedő?

– Intézményfenntartói szerepünk integratív: jelenleg azátadás-átvétel folyamata alatt van olyan terület, ahol jóváhagyóiszerepünk van, például az intézményi SZMSZ, Kollektív Szerződés,Közbeszerzési Szabályzat és Terv, kötelezettségvállalás, az ingó-,illetve ingatlanvagyon megterhelése, elidegenítése, az adósságátütemezése, hogy csak néhányat említsek. Van olyan terület, ahol csaktájékoztatást kérünk, például a bruttó 5 millió forint egyedi értéketmeghaladó kötelezettségvállalásokról, az OEP-pel megkötöttfinanszírozási szerződések módosításáról. 2012. január elsejétől azalánk tartozó intézményekre vonatkozóan pedig egy velük egyeztetvekidolgozandó, kontrolling-monitoring intézményfelügyeleti rendszertvezetünk be, amely minimum két lépcsőben tud megvalósulni. Működésünkettörvényi, jogszabályi keretek szabják meg, de emberséggel, empátiával,toleranciával lehet csak egészséges együttműködést kialakítani. Amikorkell, akkor határozottan és következetesen fogunk fellépni a nekünkmegszabott határok között. A kölcsönös megbecsülésen és közös értékekenalapuló munka sikerében bízom.