A Magyar Gyógyszerészi Kamara közleménye

 

 

 

MagyarGyógyszerészi Kamara

Budapesti Szervezet

 

 

KÖZLEMÉNY

 

 

AMagyar Gyógyszerészi Kamara Budapesti Szervezetének Elnöksége úgy dönt, hogy,mivel a 1021/2011.sz. határozatának megsemmisítése iránt peres eljárás vanfolyamatban és a Fővárosi Bíróság 29.P.24.282/2011/1-I. számú végzéssel

 a hivatkozott elnökségi határozat végrehajtásafelfüggesztéséről rendelkezett, erre tekintettel a Budapesti SzervezetElnöksége a fenti  – a végrehajtásfelfüggesztését elrendelő – végzés jogerőre emelkedéséig a

választásokmegismétlését elhalasztja.

 

Az Elnökség figyelembevette a bíróság azon érvelését, hogy választás érvényességének tisztázásanélkül, a választások megismétlése visszafordíthatatlan jogi helyzetetteremtene.

 

 

2011.október 5.                                                                       BudapestiElnökség

 

 

 

Tisztelt Kollégák!

 

A Budapesti Elnökség fentiKözleménye értelmében a 2011. október9-re összehívott

Budapesti Választó Közgyűlés elhalasztásra került.

 

A további fejleményekről idejébentájékoztatást adunk.

 

 

                                                                                  Tisztelettel:

 

 

Budapest, 2011. okt. 5.                                                         dr.Hetényi László

                                                                                                          elnök