A patikák is megúszhatják az építményadót

Mégse lehetne kivetni építményadót rendelőkre és patikákra,legalábbis ha az Országgyűlés elfogadja az egészségügyi bizottságkereszténydemokrata tagjának, Nagy Kálmánnak a helyi adókról szólótörvény megváltoztatásáról szóló törvénytervezethez benyújtottmódosítóját.

Mindössze január óta van hatályban az a jogszabály, ami alapjánmegszűnt a szociális, az egészségügyi, a gyermekvédelmi és anevelési-oktatási intézmények céljáró szolgáló helyiségek, beleértve agyógyszertárak építményadó-mentessége.

 

Miután a hvg.hu először számolt be arról, hogy a megyei kórházak államosítása miatt könnyen előfordulhat, hogy az önkormányzatok megadóztatják a területükön található kórházakat üzemeltető nonprofit szervezeteket, vállalkozásokat, a kormánypártok visszavonulót fújtak. Kósa Lajos debreceni polgármester az adótörvényekhez benyújtott módosítója először az önkormányzati feladatellátás körében működő házi- és szakorvosi rendelőkre, szűrő- és diagnosztikaiintézményekre, valamint a kórházakra és a mentősökre kívántavisszaállítani a tárgyi adómentességet.

 

Orvoslobbi?


Egy KDNP-s módosító a hátraarcot most tovább folytatná, és azépítményadó-mentességet kiterjesztené az egészségügyi intézményekre,melyek állami vagy önkormányazati egészségügyi feladatot látnak el,valamint a magánpatikákra, illetve segédgyógyszertárakra is. Az előbbiek esetében a honatya versenyhátrányra hivatkozott, hiszen a jogszabályúgy különbözteti meg a szolgáltatókat, hogy a mágán- és köztulajdonbanlévő is ugyanazt a feladatot, megrendelést teljesíti.

 

A patikák esetében pedig azzal indokolta Nagy Kálmán az adómentességvisszaállítását, hogy ugyan általában nem állami vagy önkormányzatitulajdonban álló vállalkozások üzemeltetik, de ezek„nem vitásan (…) azállam biztonságos gyógyszerellátásért fennálló felelősségénekérvényesítőiként a (…) gyógyszerellátási feladatok letéteményesei.”

Nagy Kálmán indoklásában emellett részletesen ecseteli a patikáksanyarú piaci helyzetét is: eszerint „amikor a gyógyszertárak egyrenövekvő része a saját tőkéjét éli fel, csak jelentős késedelemmel tudfizetni beszállítóinak, illetve nyitvatartási időt és létszámotkénytelenek csökkenteni a puszta fennmaradás érdekében, a gyógyszertárak számára vállalhatatlan többletterhet jelentene az építményadómegfizetése.”

Egy fideszes képviselő, Láng Zsolt nem lenneolyan megengedő, mint Nagy Kálmán vagy akár Kósa Lajos: ő csak az önkormányzatok területi ellátási kötelezettsége körében eljáró háziorvosokat, házi gyermekorvosokat és fogorvosokat mentesítené (tehát azokat, melyek a körzetben lakókatlátják el), kizárólag az alaptevékenységükhöz használt ingatlanaikután.

 

Az egyházak ezt nem kapják meg?


Kérdés, az általános vitát követően még milyen módosítók érkeznek ahatályos építményadó-mentességekhez: a kormányzó pártok a szociális ésgyermekvédelmi, valamint a nevelési-oktatási feladatokat ellátóintézmények adófizetési kötelezettségeit egyelőre megtartanák, éslegfeljebb csak az egészségügyi területen lépnének valamennyit vissza.De az utóbbiban is még vita látszik kibontakozni a körükben.

 

Az MSZP és a Jobbik visszaállítaná a törvény elfogadása előttihelyzetet, tehát a teljes mentességet. Sőt, a Jobbik az egyházakadómentességét ebben a tárgykörben is külön rögzítené – az még érdekeslehet, hogy az utóbbira mit lép a Fidesz-KDNP.