A patikusok és a katasztrófavédelem

Kollégák kérdezték! – az MGYK Országos Hivatala válaszol: A katasztrófavédelmi hozzájárulásról. A törvény hatálya elsősorban azokra a szervekre terjed ki, akik a katasztrófavédelemben elhárításban, megelőzésben részt vesznek (állami szervek polgári szervek stb.).

A törvény második fele határozza meg a védelem („katasztrófavédelmi hozzájárulásból származó bevétel műszaki-technikai eszközök, felszerelések beszerzése, fejlesztése, felújítása és objektumok létesítése céljára, védekezési kiadásokra, közbiztonsági referensek képzésére, valamint polgári védelmi szervezetek képzésére, felszerelésére, illetve önkéntes mentőszervezetek támogatására használható fel.”) finanszírozásának módját (adó, költségvetés stb.) és a 79 §-ban kerül meghatározásra a hozzájárulás fizetésére kötelezettek köre:

– az üzemeltetők („bármely természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemet, veszélyes anyagokkal foglalkozó létesítményt vagy küszöbérték alatti üzemet működtet, vagy alapszabály, alapító okirat, illetve szerződés alapján döntő befolyást gyakorol a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, küszöbérték alatti üzem működésére.”)
– veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó külön jogszabály szerinti veszélyes áruk tárolását, gyártását és feldolgozását végző gazdálkodó szervezetek.

Nem kell hozzájárulást fizetni:
– állami önkormányzati szerveknek
– a közfinanszírozásban részesülő egészségügyi szolgáltatónak 
– a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárolás kizárólag közvetlenül a lakosság részére történő kiskereskedelmi forgalmazáshoz, illetve lakossági szolgáltatás nyújtásához kapcsolódik
– az üzemeltetőnek és a gazdálkodó szervezetnek, ha a tárgyévet megelőző évben az éves nettó árbevétele az 50 millió forintot nem haladja meg,
– az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerinti nukleáris létesítménynek és radioaktívhulladék-tárolónak.

Véleményünk szerint a gyógyszertár a kiemelt három kategória egyikébe mindenképpen elhelyezhető, hiszen mi úgy véljük, hogy a gyógyszertárak közfinanszírozásból részesülő egészségügyi szolgáltatónak minősülnek, mint intézmény ezért mentesül ezen adó alól, a gyógyszertárban jelenlévő reagenciák a mindenkor hatályos gyógyszerkönyv szerinti vannak jelen a gyógyszertárban és nem kerül tovább forgalmazásra, továbbá ha nem éri el a meghatározott bevételi küszöböt szintén mentesítésre kerül – szögezte le a kamara Országos Hivatala.

Összefoglalva megállapítható, hogy a fentiek értelmében katasztrófavédelmi hozzájárulás fizetési kötelezettség a gyógyszertárakat nem terheli – áll a kamarai véleményben.