A Roche új módszerrel küzd a hamisítók ellen

A Roche gyógyszercég a kémiai elemzés számos eszköze mellett aRaman-spektroszkópiát is csatasorba állította a gyógyszerhamisítókelleni küzdelemben. A mára már igen kifinomulttá és összetetté váltanalitikai megoldások segítségével a cég szakértői gyors és megbízhatóinformációkkal tudják segíteni a bűnüldöző hatóságok munkáját – számoltbe a SecuringPharma.com hírportál.

A gyógyszergyártó a Lausanne-i Egyetem kutatóival közösen fordult aRaman-spektroszkópia felé, közös munkacsoportot felállítva az ötletgyakorlatba ültetéséhez. A csoport összeállította az elemzésekprotokollját, például felállította a hamisítványok osztályozásánakmódszertanát.

– Ha a hamisítvány egy már létező osztályba tartozik, akkor nincsszükség további vizsgálatokra. Azonban, ha korábban nem tapasztaltösszetételű utánzattal van dolgunk, akkor a pontos elemzéshez elővesszük a kiegészítő technikákat, például a Raman-spektrumelemzést, a GC-MSeljárást vagy az infravörös spektroszkópiát – írják az Analytica Chimica Acta folyóirat hasábjain. Az eredmény egy naprakész, „élő” adatbázis,ami fontos eszköz lehet a vizsgálatokat végzők kezében, és ami nem lenne összeállítható pusztán a hagyományos elemzési eljárásokkal.

Egy próbavizsgálat során összesen 27 esetben fedeztek felhamisítványokat, amelyeket 15 külön osztályba lehetett sorolni. Akülönböző hatósági lefoglalásokból származó minták között az elemzésimódszerekkel ki lehetett mutatni a kapcsolatot, és ez hatalmassegítséget jelenthet a hamisító hálózatok felgöngyölítése során ahatóságoknak.