A szakorvosképzési ösztöndíjprogram helyek többsége betelhet

Papp Magor a Balatonfüreden megrendezett országos járóbetegszakellátási és szakdolgozói konferencia szombati napján üdvözölteSzócska Miklós egészségügyi államtitkár előző napi bejelentését, amelyszerint a programba belépő rezidensek választhatnak, hogyszakorvosképzésük végével az ösztöndíj fizetésének teljes idejéig – azaz még öt évig – teljes munkaidőben, vagy az ösztöndíj folyósításánakkétszeres idejéig – akár tíz évig – részmunkaidőben vállalják, hogyMagyarországon közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatónál dolgoznak.Továbbá megnyílt a programot azok előtt is, akik nem ebben az évbenvégeztek.

A rezidensszövetség elnöke azt mondta: néhány száz fiatal számára ezvalóban perspektívát jelenthet, de a magyar egészségügynek akkor lehetérdemi megtartó ereje, ha egyúttal a szakorvosi béreket is rendezik.

A rezidensszövetség becslései szerint az idén mintegy nyolcszázvégzett hallgató közül nagyjából négyszázan kezdik megszakorvosképzésüket. A végzősök mintegy fele tehát nem lép be a magyaregészségügyi képzés rendszerébe.

Papp Magor felidézte a tavasszal meghirdetett akciójukat is, amikor a csatlakozók ügyvédi letétbe helyezték felmondólevelüket, amelyek január elsejével aktiválódnak, ha a kormányzat nem tesz érdemi intézkedéseketaz egészségügyi dolgozók – elsősorban anyagi – helyzetének javításaérdekében. A rezidensszövetség elnöke tájékoztatása szerint az utóbbiidőben már teljes munkakollektívák is jelezték, hogy csatlakoznak azakcióhoz.

Így teljes régiók ellátása eshet ki a magyar egészségügyből – hívtafel a figyelmet Papp Magor, de hozzátette: azon dolgoznak, hogy eztörténjen meg.

Balogh Zoltán, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK)elnöke kiemelte, hogy szakdolgozói vonalon is egyre drámaibb méretű  amunkaerőhiány. Elmondta, Budapesten a betöltetlen szakdolgozói állásokaránya 8-10 százalék. Emellett vannak olyan területek, amelyeken azelmúlt években alig képeztek ki szakembereket. Nincs utánpótlás példáulasszisztensekből, akik a laborokban az orvosok munkáját segítik – tettehozzá.

A MESZK elnöke ugyan üdvözölte, hogy a szaktárca az utóbbi időbentöbbször nyilatkozott arról, hogy a szakdolgozók pótlékainak problémáitrendezik, jelezte azonban: inkább megvárja a konkrét bejelentést. Acsalódást okozó lépések között említette a Munka törvénykönyvénektervezete is, amely értelmében a szakdolgozók fizetése akár nettóhúszezer forinttal is csökkenhet.

Ugyanakkor Balogh Zoltán pozitívumként kiemelte, hogy az egészségügyi ágazat koncepciójában, a Semmelweis Tervben az életpályamodell akorábbiakhoz képest nagyobb hangsúlyt kapott, és a megoldási javaslatoktöbb pontja átfedésben van az általuk megfogalmazottakkal – tette hozzá.