A társadalom adósa az egészségügynek

– Elkezdődött a Semmelweis-terv végrehajtása. Kikre számít ebben?

– Amikor arról beszélek, hogy a menedzsmentrendszert is fejlesztjük,akkor céltudatosan arra gondolok, hogy a rendszerben vannak tapasztalt, a betegutak irányításában, az intézmény-felügyeletben jártas kollégák. Az új állami felügyelet azt biztosítja számukra, hogy a szakmára, ahatékonyságra és a transzparenciára koncentrálhatnak. Az átvevőcsapatokmár végzik a munkájukat. Mire a mostani beszélgetésünk nyomtatásban ismegjelenik, már befejeződik a munka, s az év végéig csak a hiánypótláslesz hátra. Rövidesen megismerhetik a Térségi Egészségügyi SzervezésiKözpontokat. Amikor arról beszélek, hogy a rendszerben még mindig vannak tartalékok, akkor arra gondolok, hogy nemrég négy kórházban is jártam:az egyikben 18 Ft-ért, a másikban 44-ért, a harmadikban 23-ért, anegyedikben 32 Ft-ért vették ugyanazt az energiaegységet. Mi lenne, haaz összeset a legalacsonyabb árhoz közeli áron vennénk?

– Elegendő az évből még hátralévő idő az intézmények átvételére?

– Az előkészítés, a kincstárral történő egyeztetések, a bérszámfejtés előkészítése jóval korábban elindult, a technikai átadás-átvételre ésaz alapító okiratok módosítására elég lesz az idő. Januártól pedig indul egy mélyebb áttekintés – a szerződés-nyilvántartások összefésülése, amunkamegosztás, az együttműködési lehetőségek kidolgozása.

– A Semmelweis-tervből ismert, hogy lesznek kórházak, amelyekfunkciót váltanak. Mikor derül ki, hogy melyik intézménynek, pontosan mi lesz a feladata a jövőben?

– A jövő év első negyedévének vége felé a körvonalak eléghatározottan, kontúroson látszani fognak, intézményi szinten mármeglesznek a döntések. Van olyan intézmény, ahol már most írják afejlesztési programot, mert ők szeretnének az elsők lenni, de vannakolyanok is, akik kézzel-lábbal tiltakoznak, még a gondolat ellen is. Afunkcióváltáshoz egyébként fejlesztési ösztönzőt is adunk, hiszen aholnem sebészeti osztályon, hanem egynapos ellátásban kezelik a beteget,ahhoz még fejlesztés szükséges.

– Egyszerre több elem is megváltozik a struktúrában: csökkenni fog a „fejnehéz” kórházi állomány és elkezdenek kiegyenlítődni az ellátásiigazságtalanságok.

– Sok érdeket sért ez a folyamat, de fontos tisztázni, hogy akórházat nem szakítjuk ki a közösségből, hiszen az egészségügyiintézményrendszer annak integráns része: foglalkoztatója, gazdaságiereje. Arra kell figyelnünk, hogy az önkormányzatokkal, közösséggel való kapcsolat biztosított maradjon.