Adóváltozások: megússza a kávé és lekvár

Jövő évtől megszűnik az adójóváírás és megváltozik aszuperbruttósítás rendszere is. A bruttó jövedelem 202 ezer forintalatti részére megszűnik az adóalap 27 százalékos kiegészítése, azafölötti részre viszont megmarad – derül ki a kormány újabbadócsomagjából, amelyet pénteken délután nyújtottak be a parlamentnek. A kormány adócsomagja lényegében megegyezik az Origón csütörtökönmegjelent adótervekkel.

A változtatás azt jelenti, hogy a 202 ezer forint alatti bruttójövedelemrész ezután 16 százalékos mértékkel adózik, az adójóváíráskivezetése azonban jelentős adóteher növekedéssel jár majd az átlagbéralatt keresőknek. A hatályos törvény szerint minden jövedelemre megkellett volna felezni az adóalap-kiegészítést, ezzel szemben a 202 ezerfelett megmaradó szuperbruttó azt jelenti, hogy a 202 ezer forintfeletti jövedelemrész a 16 százalékos szja-kulcs helyett – a megmaradóadóalap-kiegészítés miatt – továbbra is 20,3 százalékos effektív kulcsután adózunk jövőre.

Egyelőre nem lesz kávé- és lekváradó

Úgy tűnik, visszavonulót fújt a kormány a chipsadó bővítésének terén: az eredeti tervekkel ellentétben nem kell chipsadót fizetni a kávé és a kevés gyümölcsöt tartalmazó lekvárok után. Ez ugyanakkor nem jelentiazt, hogy egy fideszes módosító nyomán ne kerüljön később be. Ettőleltekintve a chipsadóról szóló törvény úgy módosul, mint ahogy azt a hvg.hu elsőként megírta.

Fotó: Horváth Szabolcs

Az üdítőitalok adója 5-ről 7 forintra nőne literenként, a süteményeké 100 forintról 150-re módosulna kilónként, a snackeké és ételízesítőké200-ról 250-re kilogrammonként. Kiterjesztenék a termékadót az ízesített sörökre, az alkoholos frissítőkre, azok után literenként 20 forintotkellene fizetni.

Jön a házi sörkészítés aranykora

Jelentősen egyszerűsödik a kisüzemi sörfőzdékre vonatkozószabályozás, és lehetővé válik a termelői borkimérésekben a sajátszőlőbor hivatalos zárjegy nélküli értékesítése is. A jövőben csupánbejelentési kötelezvény ellenében adómentessé válik a sör, agyümölcsbor, a pezsgő saját fogyasztásra történő házi előállítása. Azindoklásban az szerepel, hogy a kormány kulturális értékteremtésrehivatkozva segíti bővíteni a „kézműves” sörkészítést. Így a sörfőzdéknek például a termékmérleg párhuzamos vezetése helyett elegendő lesz aszámviteli szabályoknak megfelelő készletnyilvántartást vezetniük, ajelenleg előírt elektronikus nyilvántartás mellett engedélyezik apapíralapú adatkezelést, és a kisüzemi sörfőzdékben előállított sör 50százalékos kedvezményes adót kell csak, hogy fizessen.

A szőlőbor házi előállításához hasonlóan, a sört adómentesen, házilag is elő lehet állítani kizárólag saját fogyasztásra, bejelentési kötlezettség mellett ez háztartásonként évi 1000 liter mennyiség lehet legfeljebb. Asörfőzdét üzemeltető vállalkozások mentesülnek a független könyvvizsgáló által hitelesített mérleg készítésének követelménye alól, és nem kellbejelenteniük eztán a vámhatóságnál a sör előállítására alkalmas üstökbirtokolását sem.

Jön a baleseti adó

Az Origo információinak megfelelően a kötelezőgépjárműfelelősség-biztosítás (kgfb) 30 százaléka lesz a baleseti adó,amelyet a biztosítónak kell beszednie, majd azt átutalni azállamkincstárnak. Az autós nem tudja kikerülni az adó megfizetését,mivel ha a csekken szereplő összegnél kevesebbet fizet, akkor az államszerint a baleseti adót fizette meg teljes egészében, és a kötelezőtcsak részben.

A népegészségügyi termékadóból és a baleseti adóból befolyt összeg az Egészségbiztosítási Alapba kerül, a jövő évi költségvetés szerint abból fizetnék az orvosok, nővérek bérkompenzációját, hiszen azegészségügyben dolgozók bére az szja-változások miatt több ezerforinttal csökkent.

A gépjárművek regisztrációs adójával kapcsolatosan az uniós elveknekmegfelelően módosult a személygépkocsik környezetvédelmi osztálybasorolása. A teljesen elektromos hajtásúak mentesülnek a regadó alól, ahibridek egységesen 380 ezer forintos regadó megfizetésére kötelezettek, az EURO-5-ös motorok megjelenésével párhuzamosan pedig úgy módosítja adíjtételeket, hogy azok elsősorban nagy teljesítményű új autók hazairegisztrálását segítsék, illetve a rosszabb környezetvédelmitulajdonságú gépkocsik adóját súlyosbítsa.

Emelik a járulékokat

De nemcsak a chipsadó és a baleseti adó növeli majd az egészségügyforrását, hanem az is, hogy kiszélesítik a járulékfizetési kört, illetve megemelik az egyes járulékokat. Ezentúl azokra is kiterjed a minimálisjárulékalap utáni fizetési kötelezettség, akik eddig kvázi ingyen látták el cégük ügyvezetői tevékenységét, mert máshol volt a munkahelyük.

A rokkantsági ellátások finanszírozása miatt pedig az egészségügyiszolgáltatási járulék havi összegét 5100 forintról 5400 forintra emelik, illetve a végkielégítés, a jubileumi jutalom, és a szabadságmegváltásután is meg kellene fizetni az egészségbiztosítási járulékot.

Átírják a cafeteria-rendszert

Jövő évtől a kedvezményes közteher (a kifizetőt terhelő 16 százalékos szja) mellett adható béren kívüli juttatások 500 ezer forintos évesértékhatárig (éves keretösszeg) nyújthatók, az összeghatár felett adottjuttatás után a kifizetőt 16 százalék szja mellett 27 százalék eho isterheli.

Fotó: Penovác Károly

 

Ahogyan azt az Origo megírta, az eddiginél sokkal nagyobb hangsúlytkap a Széchenyi Pihenőkártyán adható béren kívüli juttatás is,ugyanakkor csökken, illetve átalakul az étkezési utalványok formájábanmegvalósuló szabályozás.

Jövő évtől nem minősül béren kívüli juttatásnak az univerzálisanbeváltható étkezési utalvány, helyét a meleg-étkeztetésben aSzéchenyi-kártya vendéglátás kártyája váltja fel. A melegételvásárlására jogosító utalvány 5 ezer forintot meg nem haladó értékbenminősül béren kívüli juttatásnak. Az utalványokat 2012. október 1-jeután kizárólag a törvény felhatalmazása alapján kiadottkormányrendeletben meghatározott kibocsátó bocsáthatja ki.

Továbbra is béren kívüli juttatásnak minősül a munkáltató által aSzéchenyi Pihenőkártya-számlára utalt támogatás. A támogatás egyfelőlszálláshely-szolgáltatásra lesz felhasználható legfeljebb 225 ezerforintig. A melegkonyhás vendéglátó-helyeken étkezési szolgáltatásra 150 ezer forint támogatás lesz felhasználható. Szabadidőre legfeljebb 75ezer forint támogatás lesz adható.

Kikerül a béren kívüli juttatások közül az internet-szolgáltatásbiztosítása. A többi juttatás változatlan szabályok szerint biztosítható (iskolakezdési támogatás, helyi utazási bérlet, iskolarendszerű képzésköltségeinek átvállalása).

Otthont teremtenének

Az Otthonteremtési Programmal összhangban a rendelkezés lehetővéteszi, hogy a lakását bérbe adó magánszemély a bérbeadásból származóbevételét csökkentse azzal a bérleti díjjal, amit más településen bérelt lakás után kell fizetnie.

Aki most lakást vásárol, annak mindaddig nem kell megfizetnie avagyonszerzési illetéket, amíg az adóhatóság nem méri fel vagy fogadjael igaznak az adásvételi szerződésben megállapított értéket és hogy azalapján kiszabja az illetéket. Mindez úgy változna, hogy azingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követő nyolc napon belülértesíti a földhivatal az adóhatóságot.

Fokozott adóteher az ingatlanspekulációra

Az előzetes információknak megfelelően a kormány azingatlanügyleteken elért kirívó jövedelmeket fokozottan megadóztatja. Ajavaslat azzal akadályozná meg, hogy termőföldből átminősítettingatlanok adás-vétele útján a szokásos hasznot lényegesen meghaladóprofitra tegyenek szert az adózók, hogy az így szerzett jövedelemből aszokásos hozammal megegyező összeget 16 százalékos mértékű adó terheli,míg az azt meghaladó rész lényegében 48 százalékkal adózik majd. Ezek aszabályok azonban nem érvényesek akkor, ha a magánszemély a termőföldből átminősített ingatlant örökléssel szerezte.