Állami tulajdonná válik a megyei önkormányzatok vagyona

Az Országgyűlés hétfőn 251 igen szavazattal, 102 nem ellenébenfogadta el Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter erről szóló javaslatának minősített többséget igénylő rendelkezéseit.

A döntés értelmében az állam átveszi a megyei önkormányzatfenntartásában lévő egészségügyi, oktatási, szociális, ifjúságvédelmi,közművelődési intézményeket és gazdasági társaságokat, alapítványokat,azok adósságállományával együtt, ahogyan a Fővárosi Önkormányzatadósságállományának azt a részét is, amelyet az államhoz kerülőbudapesti egészségügyi intézményekkel kapcsolatosan vett fel.

Az eredetileg tervezett megyei intézményfenntartó központ helyett aparlament – az alkotmányügyi bizottság zárószavazás előtti módosítójavaslatát elfogadva – úgy döntött, hogy az egészségügyi intézményekkivételével az átvett intézmények fenntartását a kormány általrendeletben kijelölt szerv látja el. Ennek előkészítésére akormánymegbízott intézményi biztost nevezhet ki.

A záróvitában felszólaló ellenzéki képviselők azt kifogásolták, hogy a kormány a 180 milliárdos adósságállomány átvállalásával egyidejűleg amegyei önkormányzatok ezermilliárdos vagyonát is államosítja. Jobbikosés LMP-s politikusok egyaránt azt szorgalmazták, hogy a törvénybenrögzítsék: az átadott vagyon kizárólag törvényi engedéllyel idegeníthető el. A kormánypártok ezt nem támogatták, a fideszes Kósa Lajosugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem akarják privatizálni az államitulajdonba kerülő vagyont és intézményeket.

Orbán Viktor miniszterelnök még október 3-án írt alá megállapodást 19 megyei közgyűlési elnökkel arról, hogy 2012.január 1-jével az állam átveszi a megyei önkormányzati intézményeket amegyei közgyűléseknél eddig felhalmozódott körülbelül 180 milliárdforintnyi adóssággal együtt, amelynek rendezéséről, esetlegesátütemezéséről tárgyalások kezdődnek a hitelezőkkel. A kormányfő szerint a megyei önkormányzati intézmények állami kézbe vételéről szólódöntéssel a rendszerváltáskor elkövetett hibát javítottak ki, és mindenremény megvan arra, hogy a központi gazdálkodással a kincstár az adósság újratermelődését megakadályozza.

Az intézményátvétel érdekében az Országgyűlés november 7-én módosította az alkotmányt is, rögzítve: törvény rendelkezhet arról, hogy a helyi önkormányzattulajdona az államnak vagy más helyi önkormányzatnak ingyenesenátadható. Navracsics Tibor javaslata indoklásában azt írta: a kormánykész konszolidálni a feladataik ellátásához az elmúlt években jelentősmértékű hitelfelvételre kényszerülő megyei önkormányzatok helyzetét,adósságállományuk ugyanis a gazdasági növekedés egyik korlátja.