Államosítás, átalakítás – minden másképp lesz?

Teljesen új egészségügyi modellt látunk kibontakozni, új szereplőhöz kerül azellátás szervezése, megváltozik a szereplők köre, illetve azok korábbi viszonyaegymáshoz – fogalmazott Sinkó Eszter egészségügyi közgazdászegy, a Semmelweis Tervről szóló szakmai találkozón, ahol immár a tervhez„csapottan” az államosítás is terítéken szerepelt. Bár ismét hangsúlyozta, hogyrendkívül időrabló és rengeteg energiát emészt fel az intézmények állami kézbevétele, de reményei szerint a kórházak közötti komoly egyenlőtlenségiproblémákat „az újra installálással” meg lehet oldani.

Térségi egyeztetések kezdődnek
Feldolgozott adatokkalrendelkeznek az átalakításhoz, eljutottak a szükségletalapú kapacitástervezéséhez, fogalmazott Török Krisztina, a GYEMSZIfőigazgatója, de a túlzott várakozásokat eloszlatandó hozzátette: nem egyikpillanatról a másikra, „heuréka módon” fog lezajlani a változás. Fontoslépcsőként említette, hogy két hét múlva Szócska Miklós államtitkár ismétnyakába veszi az országot, és immár térségi szintű egyeztetéseket folytataz ellátókkal szerepükről, helyükről az ellátásban. Az államtitkárt később aGYEMSZI munkatársai, szakértői követik, akik minden intézménybe ellátogatnaktovábbi egyeztetések céljából – mindez az ütemezés szerint év végéig lezajlik.Mint Török Krisztina az egyeztetésekre utalva megjegyezte: novemberben hangoslesz az ország.

Az államosítás során a kórházak átadás-átvételékor különböző munkacsoportoksegítik a problémák orvoslását, és alakul az a nyolc munkacsoport is, amely atérségi szervezést vezényli le együttműködve a fenntartókkal, a MagyarÁllamkincstárral stb. Mindennek november 28-ig le kell zárulnia, ugyanis azállami kézbe vételnek költségvetési vonzata is lesz, a jövő évi költségvetéstörvénytervezetét pedig ekkor kell benyújtania kormánynak parlament számára.

A nem költségvetési intézményként működő kórházaknak nem kell átalakulniuk azátvételhez, jöhetnek olyan társasági formában, ahogy vannak, tette hozzá afőigazgató. A költséghatékonyságra nagy hangsúlyt fektetnek 2012-ben, ekkorkezdik meg az intézmények szerződéseinek alapos áttekintését.

Nem mindenki kapott meghívót
Mégsem mindenkórházigazgatót hívott meg Szócska Miklós a D-napra, azaz a mai, államosítással,vagyon- és feladatátadással kapcsolatos, a menedzserek jövőjét is érintőmegbeszélésre, derült ki Beneda Attla kabinetfőnöktájékoztatásából. Egyelőre csak a megyei, illetve a fővárosi vezetőknek szólt azinvitálás.

Arra a kérdésre, hogy ki marad és kinek kell mennie, Beneda Attila annyitmondott: „mindenki dolgozzon tovább, meglátjuk, mi fog történni…” Nincsszázhetven, de akár csak ötven „leakasztható” kórházigazgató, tette hozzá azzal,hogy a vezető kiválasztásának lehetőséget meg kell adni az új tulajdonosnak.

Fizetésemelés helyett egyszerű kríziskezelés
Egy másikkérdésre, hogy mit üzen a rosszul fizetett egészségügyi dolgozóknak, ígyválaszolt: jelen pillanatban egyszerű kríziskezelő intézkedésekre vanlehetőségük. Ezek közül néhányat már sikerült életbe léptetni, de vannak mégolyanok, amelyeket nem. A bérek megduplázásához 250 milliárd forintra lenneszükség, hangzott el.

Törvények, rendeletek
Egységes, transzparens szabályozásnélkül nincs megújulás az egészségügyben, amelyben a forráselosztást szabályokhelyett a lobbik alakították, és nem a betegek, hanem az intézmények érdeke álltelőtérben, fogalmazott vitaindítójában Ónodi-Szűcs Zoltán, adebreceni Önkormányzati Egészségügyi Holding vezérigazgatója, a BudapestiTeljesítménymenedzsment Kutatóközpont tagja. Leszögezte: az alkurendszer menténműködő egészségügyben az államosítással és az egészségszervezés megvalósulásávalmegszűnik ez az eszköz.

Egyetértett vele Beneda Attila is, aki szerint az egységes tulajdonoslehetőséget ad az eddigi lobbitevékenység kivédésére.

A beszélgetésen elhangzott, hogy két törvényjavaslat vár parlamentitárgyalásra, az egyik a budapesti, a másik megyei intézmények állami kézbeadásáról szól. Elfogadásuk két-három héten belül várható, ez az alapja annak,hogy az intézmények átkerüljenek a vagyonnal, tartozással együtt az államhoz.Ezután további jogszabályok, kormányrendeletek és miniszteri rendeletekvárhatóak december végéig, hogy 2012. január elsejétől új tulajdonosi formábanlássák el feladatukat az intézmények.

A városi kórházak és a rendelőintézetek 2013. január elsejével kerülhetnekállami kézbe, de nem kizárt, hogy előbb, akár 2012 folyamán, hiszen mindenkiérdeke, hogy minél rövidebb legyen a „rendezetlenség” időszaka.