Az államosított intézmények dolgozóinak jogállásáról

A tulajdonjog és fenntartói jog átszállása nem érinti az egészségügyiintézmények által foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyát,munkaviszonyát, illetve egyéb jogviszony keretében közreműködő dolgozójogviszonyát (lásd 13. § és 14. §).

A fenntartó megváltozása nem eredményez változást az egészségügyiintézmény által harmadik személy felé vállalt kötelezettségektekintetében sem: a korábban megkötött szerződések, munkajogviszonyok,jognyilatkozatok továbbra is változatlan formában hatályban maradnak.

Mint ismeretes, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyeiönkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyiintézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján – melytörvény a Magyar Közlöny 2011. november 25. napi 139. számában jelentmeg – a megyei, illetve fővárosi önkormányzat tulajdonában,fenntartásában álló egyes egészségügyi intézmények 2012. január 1.napjától állami tulajdonba, kezelésbe kerülnek.

Ezen időponttól a fenntartói jogokat és kötelezettségeket törvényi,egyetemleges jogutódlás alapján az egészségügyért felelős miniszteráltal kijelölt központi költségvetési szerv, ez esetben a GYEMSZI fogjaellátni.