Az egészséget is sarcolja az állam

A tagok 2012-ben az eddigi adatok alapján gyógyszerre, segédeszközökreés egészségügyi szolgáltatásokra 96,8 százalékos arányban költöttek –mondta el Studniczky Ferenc, az OTP Egészségpénztár vezetője. AStabilitás Pénztárszövetség (részben éppen a felhasználási célok miatt)azt kérik a kormánytól, hogy az egészségpénztárak mentesüljenek azilletékfizetési kötelezettség alól. Az adminisztrációt isegyszerűsítenék. A pénztárak által felszámított költségek ugyanis ajelenlegi kiadásokat sem feltétlenül fedezik. (A felügyelet adataiszerint a szektor működési vesztesége 2011-ben 1,8 milliárd forintvolt.) Nem véletlenül számít Studniczky arra, a következő években többpénztár eltűnhet a piacról.

Ebben a hónapban zajlott le azegészségpénztári szektor legnagyobb beolvadása. Az OTP ugyanis„lenyelte” a Postást. Ezzel a legnagyobb magyar bank nevét viselő kassza 207 ezer tagot tömörít, így piacrészesedése megközelíti a 20százalékot. A kezelt vagyon majdnem tízmilliárd forintra nőtt.  A Postás tagjai jól jártak: a százezer forint alatti befizetéseknél a levonás8,9 százalékról 7,9 százalékra csökkent.

 

Mennyi kerül most az egyéni számlákra

Az egészségpénztárak elmúlt időszakban tapasztalt felfutását a szakemberek az étkezési jegyek rendszerének átalakításának (erről itt olvashat) tulajdonítják. A már bejelentett tervezett nagyobb terhelés azonbanezeket a pénztárakat is alighanem lejtőre küldené. Bíztató azonban, hogy az origo.hu kormányzati forrásokból származó értesülése szerint ez az intézkedés mégsem valósul majd meg.A pénztárak jelenlegi átlagos díjterhelése (itt nézheti meg, hogy a különböző pénztáraknál a befizetésektől függően mennyit írnak jóvá a tagok számláin) egyébként 5-9 százalékos. Amennyiben a számlaforgalmat teljes egészében sújtja az új adóteher (az „illeték” felszámításának, beszedésénekpontos módja terén még akadnak fehér foltok), az 2013-ben százmillióforint feletti kiadást jelent. Ez pedig (különösen a kedvezőbb díjakatalkalmazó kasszáknál) arányaiban sem elhanyagolható érték.

Lehet, hogy a szektor egésze nincs jó helyzetben, ezzel együtt akadnakpénztárak, amelyeknek még akciózásra is futja. A Patikapénztárnovemberben, a csoporthoz tartozó Új Pillér prémiumkassza pedig az évvégéig nem von le költséget a 10 ezer forint feletti befizetésekből. ATicket Wellness az egyéni befizetéseket írja teljes egészében jóvá azegyéni számlán. Az egyéni befizetések korábbi években általánoskedvezőbb kulcsa fokozatosan visszaszorult. Ilyent alkalmaz ma még aMedicina (az egyéni számlákra ebben az esetben a befizetés 98 százalékakerül). Az AXA 96, a ProVita 93 százalékot érvényesít.

Apénztárak közötti választásnál fontosnak tartjuk az ilyen lehetőségekfigyelembe vételét, de a jelenlegi költségszint mellett nemelhanyagolható az sem, hol mennyit kérnek a kártyáért. Néhány pénztárnál (így például a Dimenziónál és az AXA-nál, Allianznál) a belépésiköltség fejében elkészítik a plasztikot, fizetni pedig csak akkor kell,ha ellopják vagy megrongálódik.  A Patika-csoport egyszeri négyezerforintot számít fel, az MKB-nál öt évre érvényes plasztik kerül kétezerforintba. A Vasutas ugyanilyen időtartamra mindössze ezer forintotszámláz. A legdrágábbnak a Generalit és a Medicinát találtuk, aholévente 1200 forintot levonnak a kártya használatáért.