Az OEP lesz az állami patikus

Június 26-án fogadta el az Országgyűlés azt atizenhárom jogszabályt módosító egészségügyi salátatörvényt, amely a többiközött rendezi a patikatulajdonlást is. A törvény úgy rendelkezik, hogy ha a gyógyszerészek nem élneka lehetőséggel, akkor az államé lehet a patikatulajdon elővásárlási joga; a már meglévőgyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonhányadnak 2014. január 1-jéig megkell haladnia a 25 százalékot, 2017. január 1-jéig pedig az 50 százalékot.

A törvény szerint közforgalmúgyógyszertárat működtető gazdasági társaság tulajdoni hányadának átruházásaesetén elővásárlási jog illeti meg az érintett gazdasági társaságban tulajdonihányaddal rendelkező gyógyszerészt, az érintett gazdasági társaság általműködtetett közforgalmú gyógyszertárban munkaviszonnyal vagy munkavégzésreirányuló egyéb jogviszonnyal rendelkező gyógyszerészt, illetve bármely másgyógyszerészt vagy az államot – ebben a sorrendben.

Az érintetteknek az elővásárlási jog érvényesítésére a vételárról való értesüléstőlszámított 30 napon belül van lehetőségük. Ha erről valaki nem nyilatkozik, azt”úgy kell tekinteni, hogy nem kíván élni az elővásárlási jogával”.

Forrás: MTI/Pharmaonline.hu