Az ombudsman a gyógynövényekért és a gyógynövénypiacért

Egy az ombudsmanhoz érkezett beadvány szerint a gyógynövény-termékekforgalmazásának erőteljes korlátozását, illetve megszüntetését vonjákmaguk után a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményekrevonatkozó szabályok. A rendelkezések sértik az egészséghez való alapvető jogot, mert nem teszik lehetővé a gyógyulás módjának, eszközeinek szabad megválasztását.

Szabó Máté a jövő nemzedékek korábbi országgyűlési biztosának jogutódjaként lefolytatott vizsgálata eredményeképpen megállapította: a jelenlegi szabályozás nem szolgálja megfelelően a hazai gyógynövény ágazat érdekeit. Bár a visszásság az ombudsman szerint alapvetően az európai szabályozásra vezethető vissza, az ágazatot érintő problémák egy része a hazai szabályozórendszer kedvezőbb átalakításával orvosolható lenne.

Az alapvető jogok országgyűlési biztosa az emberi erőforrás miniszternek a gyógytermék-rendelet, a vidékfejlesztési tárcának pedig a kistermelői rendelet megfelelő módosítását javasolta. Mivel a problémák rendszerszintű kezelése valamennyi érintett tárca ésaz ágazat szereplői közötti aktív, folyamatos együttműködést feltételez, az ombudsman tárcaközi bizottság létrehozását is szorgalmazta.

Mint arról a MedicalOnline korábban beszámolt, április 30-án Európa-szerte véget ért a hét éves átmeneti időszak, így 2011. május elseje után az öreg kontinens területén már csak azok a növényi gyógyszerek maradhatnak forgalomban, amelyeket törzskönyveztek, vagy engedélyeztek. Bár John Dalli egészségügyi és fogyasztóvédelmi európai biztos szerint minderre azértvolt szükség, hogy a betegek megbízhassanak az unióban vásárolthagyományos növényi gyógyszerekben, Európa-szerte sokan gondolták úgy,hogy az új, Magyarországon már korábban hatályos szabályok inkább szólnak a korlátozásról, a polgárok kiskorúsításáról, vagy éppen gazdasági érdekcsoportok erejéről, mintsem a biztonságról. Heidi Stevenson természetgyógyász az interneten indította az „Állítsuk le a hagyományos növényi gyógyszerekről szóló irányelvet” című petíciót, amelyben a nemzetközi aláíró sereg arra szólította (volna) fel az Európai Bizottságot, hogy vonja vissza a hagyományos növényi gyógyszerekről szóló irányelvet. Az ugyanis a kétkedők szerint arra irányul, hogy megszüntesse ahozzáférést a növényi gyógyszerek nagy részéhez. „Az irányelv korlátozza az európai állampolgárokat azon joguk gyakorlásában, hogy saját magukdönthessenek az egészségükről.”

Az irányelv hatályba lépése előtti napig 170 ezren írták alá atiltakozást, ahhoz azonban, hogy az unióban érdemben foglalkozzanak egyállampolgári kezdeményezéssel, egymillió aláírásra lett volna szükség. Szabó Franciska, az OGYI kommunikációs szakreferense a MedicalOnline érdeklődésére akkoriban úgy nyilatkozott, hogy azok a cégek, amelyekmárcius végéig nem kérték korábbi gyógyszernek nem minősülő gyógyhatásúkészítményeik átminősítését, a későbbiekben új termék bejegyzésétkezdeményezhetik a hatóságnál. A már a boltokban lévő, ebbe a korábbi kategóriába tartozó gyógytermékeket a lejárati határidőig, vagy legkésőbb 2013. április elsejéig forgalmazhatják

Magyarországon a szakértők szerint mintegy 340 gyógytermék vanforgalomban. A gyógynövény ágazat helyzetéről nemrégiben hallgatott megbeszámolót az Országgyűlés Mezőgazdasági Bizottságának kertészetialbizottsága. A beszámoló alapján az elmúlt években részben azért esettvissza a hajdan hungaricumnak számító gyógynövénytermesztés és -gyűjtés, mert sok a konkurens az unióban; idehaza viszont nem jutott az ágazat fejlesztésére sem pénz, sem kellő figyelem.

A ’90-es években 35-40 ezer tonna gyógynövénydrogotállítottak elő hazánkban, ez az arány ma azonban becslések szerint márjóval 30 ezer tonna alatti. A gyógynövénygyűjtés és termesztés termelési értéke éves szinten mintegy 10 milliárd forintot tesz ki. A gyógynövényteák, gyógytermékek és más gyógynövény alapanyagú készítmények, például étrend-kiegészítők összforgalma éves szinten 50 milliárd forint körüli. A gyógynövény-feldolgozás másodlagos élelmiszeripari és gyógyászati célú piacán mintegy 50-100 vállalkozás működik, a gyógynövények gyűjtésében pedig mintegy 5-8 ezer ember vesz részt.