Az ombudsman szétnézett a patikákban, s intézkedést vár a miniszterektől

Szabó Máté felkérte az emberi erőforrások miniszterét – aki az oktatásért és az egészségügyért is felelős -, hogy amikor meghatározza a gyógyszerészképzés létszámát, az érintett szaktárcákkal együttműködve vegye figyelembe a súlyos szakemberhiányt előidéző tényezőket, vizsgálja felül az egészségügyi asszisztensek képzésének szakmai tartalmát. Felkérte továbbá a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy teremtsék meg az egészségügyi asszisztensek képzési idejét meghatározó jogszabályi rendelkezések összhangját. Az ombudsman a szakképzésért felelős nemzetgazdasági miniszternek javasolta az egészségügyi asszisztensképzést végző intézmények működésének hatékony és folyamatos felülvizsgálatát is.

A közlemény szerint a 2006 végén történt patikaliberalizáció, valamint a gyógyszerészi gondozás követelményének bevezetése, a lakosság egészségügyi felvilágosításának, tájékoztatásának, a nem kívánt mellékhatások, kölcsönhatások kiszűrésének új feladata megnövelte a szakemberigényt. A változások nyomán szükségessé vált szakemberlétszám azonban nem állt és nem áll rendelkezésre.

Magyarországon jelenleg nincs elegendő gyógyszerész, asszisztens és szakasszisztens, az utánpótlásuk megoldatlan, az egészségügyi asszisztensek képzésének színvonala pedig egyenetlen – hangsúlyozta az ombudsman. Kifejtette: az egyetemek nem képeznek elegendő gyógyszerészt, túlterheltek a gyógyszerészek és az asszisztensek is. Sok esetben a kompetenciájuknak nem megfelelő tevékenységet kénytelenek folytatni, a gyógyszertárak egyre nehezebben oldják meg, hogy a nyitvatartási időben mindig jelen legyen gyógyszerész. Mindez kockázatokkal is jár – tette hozzá a biztos.

Szabó Máté vizsgálatában arra a következtetésre jutott, hogy az asszisztensek, szakasszisztensek képzésének színvonala nem egyenletes, a megnövekedett feladatkörök ellenére a képzés rendszerében leépülés tapasztalható, a képzésre vonatkozó jogszabályi előírások pedig sokszor nem érvényesülnek a gyakorlatban. “Az ombudsman megállapította, hogy mindez csorbítja az egészséghez fűződő és az egészségügyi ellátáshoz való alapvető jogot” – olvasható a közleményben.