Beteg-együttműködés: csak a politikusok ennék forrón a kását

A Széll Kálmán Terv az elkövetkezendő kétesztendőben összesen 120 milliárd forintos kiadáscsökkentést irányoz elő az egészségpénztár gyógyszerkasszájában. A jelentős támogatás-kivonásmegvalósításának egyik eszköze a gyártók közötti árverseny szigorítása, a vaklicit – amikor senki sem látja a másik árajánlatát – bevezetése. Azúj feltételekkel megrendezett első versenyen 165 hatóanyagot„képviselve” 2011 készítmény vett részt az ártámogatásban részesülő5150-ből. A két fordulós eljárás első etapjában lényegében kialakultazon készítmények köre, amelyek bekerültek a preferált ársávba, s az afix díj, amellyel az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)támogatja e készítményeket.

A második fordulóban tovább léphettek azok a gyártók, akiknekgyógyszerei nem kerültek be a preferált körbe. Sokan közülük éltek isezzel a lehetőséggel, s tovább csökkentették áraikat. Ennekeredményeként, tudtuk meg az OEP főigazgatójától, ezeknek agyógyszereknek is mérséklődött a betegek által fizetett térítési díja,miközben az OEP támogatása változatlan maradt. A második fordulójelentősége Sélleiné Márki Mária szerint abban áll, hogy az érintett gyártók így megőrizhették piaci pozíciójukat, sjó eséllyel indulnak a következő, jövő februárban sorra kerülő másodikvaklicites árversenyen.

Egy vagy háromhavi gyógyszerfelírás?

A jövő évi intézkedéseket illetően azonban sok még a nyitott kérdés,amelyekről legkésőbb december közepéig dönteni kell. Így például ma mégnem tudni, hogy az orvosok változatlanul negyedévre is felírhatnak-egyógyszert, vagy vissza kell térniük a havi rendelésre. Mindkettőmellett és ellen szólnak érvek.

A havi felírással megelőzhető, hogy nagy és feleslegesgyógyszerkészletek halmozódjanak fel a lakosságnál, olyan medicinákból,amelyekről menet közben derül ki, nem elég hatékonyak az adott állapotkezelésére. Hátránya viszont, hogy havonta kell megjelenni aháziorvosnál, sok esetben feleslegesen terhelve így a doktort ésbeteget. Igazi megoldást erre a dilemmára az e-recept jelentene, amely a havi és negyedévi kiváltásra is módot adna, anélkül, hogy feleslegestöbbletet igényelne bármelyik féltől. Az elektronikus receptre azonbanvélhetően még jó ideig várnunk kell. A gyors megvalósításnak – amelynekforrását uniós támogatásból biztosítaná az egészségügyért felelősállamtitkárság – legnagyobb akadálya, hogy hiányzik az orvosokat,gyógyszerészeket és OEP-et összekötő egységes informatikai rendszer.

Méltányosság: több szem többet lát?

Kisebb változás várható a méltányossági rendszerben is. Egy korábbiintézkedés eredményeként ötvenben maximálták egy adott készítményméltányossági rendelésének lehetőségét. Amennyiben ennél több betegkezeléséről van szó, a gyártónak illetve forgalmazónak kezdeményezniekell a szóban forgó termék ártámogatásba történő befogadását. Januártólazt is szabályozzák, hogy legfeljebb nyolc millió forint értékbenkérhető méltányossági támogatás egy adott terápia lebonyolításához.Amennyiben a kezelés hatásosnak bizonyul, adott éven belül akár többször is megismételhető, vagyis többször nyolc millió forint támogatás vehető igénybe e címszó alatt. S bár a kérelmek elbírálásának módja alapvetően nem változik, egy olyan testület létrehozását javasolják, amelyben azorvosok mellett gazdasági szakemberek is részt vennének, s egyesesetekben a korábban működő Társadalombiztosítási Ár- és TámogatásiBizottság (TÁTB) szerepéhez hasonló feladatot látnának el.

Vaklicit segít a megtakarításban

A beteg-együttműködést sem eszik olyan forrón, mint azt a korábbiinformációkból sejteni lehetett. Egyrészt, mert jelenleg még erről sincs konkrét döntés, másrészt mindenképp időt akarnak adni az érintettbetegeknek – például a dohányosoknak -, hogy változtathassanak károsszenvedélyükön. Így legfeljebb a jövő esztendő második felétőlbüntethetnék gyógyszereik ártámogatásának csökkentésével a renitensbetegeket.

Mint kiderült, az először alkalmazott vaklicit eredményeként akkor is sikerül 15 milliárdot megtakarítani a gyógyszerkasszán, ha a betegeknem váltanak gyógyszert. Amennyiben viszont hajlandók áttérni az olcsóbb készítményekre 20, de akár 30 milliárd forinttal is csökkenhet az OEPgyógyszerár-támogatás kiáramlása.