Betegszállítók: működési zavarra számítanak

Nem vállal felelősséget a Magyar Betegszállítók Országos Egyesülete(MBOE) a betegszállításban bekövetkező működési zavarokért, amelyek2012. január 1-jétől várhatók, amennyiben a szolgáltatás teljesirányítása az Országos Mentőszolgálathoz kerül – tájékoztatta lapunkataz egyesület.

A betegszállítókban több nyugtalanító kérdés is felmerült a 2012.január 1-jén várható módosítással kapcsolatban a szervezet múltcsütörtöki, az Országos Mentőszolgálat, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár képviselőivel tartottérdekegyeztető tárgyalása után. Az MBOE tagszervezetei ma egy előre nemkiszámítható, állandóan változó teljesítménydíjazás alapján működnek,ezért a nem gazdasági érdekek alapján működő Országos Mentőszolgálatirányítása egy hónap alatt akár 90 betegszállító vállalkozást juttathat a csőd szélére.

A betegszállító kis-középvállalkozások hatékony gazdasági működéséhez fix szolgáltatási díj szükséges, hiszen az előre meg nem határozhatóbevétel nem teszi lehetővé az olyan alapvető feltételek biztosításátsem, mint a munkaerő finanszírozása és a gépkocsik fenntartása. A nemfix alapú szolgáltatási díj így végső soron a szervezetek gazdaságistabilitását sodorja veszélybe.

Az MBOE döntését a jövő évi szolgáltatásról ezért a jelenlegigázolajár-emelkedés is befolyásolja: ha a NEFMI által meghatározott éves betegszállítási keretösszeg nem követi a szervezet költségeinekemelkedését, a betegszállítás fenntarthatatlanná válik.

Mindemellett az irányítás 2012. január 1-je utáni, zökkenőmentesbiztosítására az OMSZ milliárdos nagyságrendű kiadásokat tervez 200 főközalkalmazott felvétele és új hardver- és szoftverberuházások révén,amelyek éves fenntartása további több százmillió forintostöbbletköltséget jelent. Az ország és az egészségügy jelenlegi pénzügyihelyzetében ez a kiadás hatalmas terhet ró a költségvetésre, ráadásulteljesen indokolatlan is, mert kettős irányító rendszert hoz létre. AzMBOE által alkalmazott számítástechnikai rendszer egy tökéletesen működő GPS-alapú szoftver, amelynek éves fenntartása nem jelent plusz kiadást, hiszen azt a jelenlegi költségvetésükből finanszírozzák abetegszállítók.

A jelenleg működő részleges OMSZ irányítás és az MBOE megyei irányító szervezetei együttesen, az elmúlt három hónapban olyan eredményeketértek el, mely hatására érezhetően javult a finanszírozás és nőtt ahatékonyság. Mindezeket a belső tartalékok feltárásával sikerült elérni. Az MBOE ezért azt javasolja, hogy a jelenlegi betegszállítási modelllegalább egy ves meghosszabbítása mellett a tárca képviselői ésszakértői dolgozzák ki a rendszer gazdaságilag optimális és szakmailagmegalapozott működési kereteit. Ezzel egy időben a NEFMI rendezze aszolgáltatás költségarányos finanszírozási alapjait.