Biológiai gyógyszerek: kezdődik a licit!

Bár a finanszírozónak kész receptje van a generikus gyógyszereknél alkalmazott fixesítésre, ez az eljárás a biológiai készítményeknél nem alkalmazható, mivel – eltérően a másolt kémiai molekulájú termékektől – ezek nemhelyettesíthetőek egymással az esetleg fellépő fokozott immunreakciómiatt. Ugyanakkor arra is tekintettel kell lenni, hogy a biológiaikészítményeket szedő betegeket nem érheti forintban kifejezhető hátrányazért, mert gyógyszerük gyártója illetve forgalmazója nem vesz részt ameghirdetendő árversenyen.

A tervbe vett, s tavasszal induló licit során azok az egy csoportba sorolt biológiai készítmények versenyeznek majd egymással,amelyek egy adott indikációs körben korábban nem kezelt betegeknekadhatók.

Indításként három csoportot terveznek létrehozni, amelyekbe az eritropoetin tartalmú készítményeket (EPO), a kolóniastimuláló faktorokat valamint a növekedési hormonokat sorolják. Ez összesen 16 készítményt jelent.

A preferált biológiai gyógyszer státuszért március elsejével indul az árverseny, az új árak és támogatások júliustól lépnének hatályba. (A tavaly bevezetett preferált referencia ársávba, vaklicit során,kizárólag azok a legalacsonyabb napi terápiás költségű készítményekilletve az azoknál legfeljebb 5 – hatóanyag alapú fix – illetve 10– terápiás fix – százalékkal drágább termékek kerülhetnek. Amelyektúllépik ezt a határt, a referenciakészítmény támogatási összegénél 15százalékkal kevesebbet kapnak, azok pedig, amelyek 30 százalékkaldrágábbak az alsó küszöbnél, kiesnek a támogatotti körből.)

Az eljárás és a szisztéma a biológiai gyógyszerek esetében isugyanez, cél a preferált biológiai gyógyszerek körének kialakítása. Ezt a státuszt ugyancsak a legalacsonyabb napi terápiás költségű készítmény kaphatja meg, illetve az ezeknél legfeljebb 10 százalékkal drágábbak. Ezeknek a betegek által fizetendő térítési díja mindössze 300 forint lenne, megegyezve a száz százalékos ártámogatásban részesülő termékek ugyancsak 300 forintos dobozdíjával.

Ennél a termékcsoportnál azonban az egészségpénztár lehetővé tenné,hogy a gyártók utólag – az eredmények ismeretében – is jelezhessékárcsökkentési szándékukat. Amennyiben ennek során a legalacsonyabb napiterápiás költségű gyógyszernél 10 százalékkal magasabb napi terápiásköltségre tesznek ajánlatot, úgy e készítmény dobozonkénti térítéseidíja – a késlekedés „áraként” – 1.500 forint, amennyiben pedig akülönbség 10-30 százalék között van, ugyanez az összeg már 3.500 forint. Az utóbbi két esetben mintegy „mellékbüntetésként” – sajátosösztönzésként a liciten való részvételre – a gyártóknak havonta, egyösszegben be kell fizetniük az egészségpénztár által megállapítottreferencia támogatás összege és a térítési díj közötti különbséget.

Egy 100 ezer forintos, preferált biológiai gyógyszer esetében –amelyért csak 300 forintot fizet a beteg – az ártámogatás 99.700 forint. Annak érdekében viszont, hogy a beteg által fizetett térítési díjat3.500 forintos szinten lehessen tartható, egy az előbbi példánál 30százalékkal drágább, 130 ezer forintos gyógyszer esetében az OEP általfizetett 126.500 forintos támogatási összeg egy részét, dobozonként26.800 forintot a gyártóknak havonta be kell fizetniük az OrszágosEgészségbiztosítási Pénztár kasszájába.

Azokat a biológiai gyógyszereket, amelyek napi terápiásköltsége még a második árcsökkentési kört követően is több mint 30százalékkal magasabb a preferált biológiai termék napi terápiás költségénél, automatikusan kizárják a támogatott termékek köréből. Ezeknél a készítményeknél azonban ezt az úgynevezett delistázást 180nap múlva követi az árkiegészítés tényleges megszüntetése, innentőlviszont a már kezelt betegek sem jutnak majd hozzá támogatással ezekhez a termékekhez.

A forgalom olcsóbb készítmények irányába történő terelését szolgálja az a szabály, amely július elsejétől – a preferált biológiai gyógyszer kategóriájának hivatalos megjelenésétől kezdődően – kvótát határozna meg. Eszerint 2012. július elsejétől 2013. július elsejéig első körbenlétrehozni tervezett három csoportban az alkalmazott biológiaigyógyszerek között a preferált biológiai gyógyszerek arányának el kellérnie a 40 százalékot, 2013 júliusától pedig – a terápiás napok számát(DOT) tekintve – a 70 százalékot.