Brüsszeli javaslatok a tagállami gyógyszerköltségek csökkentésére

Az Európai Bizottság az éves költségvetési és gazdaságpolitikai felülvizsgálata keretében több tagállam számára országspecifikus ajánlást fogalmazott meg a nemzeti egészségügyi rendszerükre vonatkozóan.

A jelentés alapján Bulgária, Csehország, Finnország, Horvátország, Lettország, Szlovénia és Szlovákia mellett Spanyolországnak és Írországnak javasolt bizonyos intézkedéseket hoznia az egészségügyi ellátórendszer racionalizálása érdekében. Az utóbbi két ország számára az alábbi ajánlásokat fogalmazta meg az Európai Bizottság a gyógyszerellátással kapcsolatban:

SPANYOLORSZÁG
A Bizottság azt javasolja, hogy Spanyolország 2015-ben és 2016-ban tegyen lépéseket “a költséghatékonyság javítására az egészségügyi ágazatban, és ésszerűsítse a kórházi gyógyszerkiadásokat.” Az elmúlt évben Spanyolország tett némi előrelépést az egészségügy racionalizálásához szükséges módszerek meghatározásában, ezeket végül regionális szinten nem fogadták el. A parlament előtt jelenleg is található egy jogszabálytervezet, mely szabályozná a regionális gyógyszerészeti és egészségügyi kiadásokat.

ÍRORSZÁG
Írországnak a költséghatékonyság érdekében szükséges intézkedéseket hoznia. Ezen belül is csökkentenie kellene a szabadalmi védettség alatt álló gyógyszerekre fordított összegeket, és fokozatosan új gyógyszerfelírási gyakorlatot javasolt bevezetnie. Az állami kiadások az egészségügyben viszonylag magasak, ennek ellenére a lakosság egészségi állapotának mutatói általában nem jobbak, mint a többi EU tagállamban. Bár az elmúlt években hatékonyságjavulást értek el, a Európai Bizottság szerint az egészségügyi rendszernek szüksége lenne mélyebb strukturális reformokra a várható költségnövekedés féken tartására és a jó egészségügyi értékek megtartására az elöregedő népesség mellett.