Budapesten is elrendelték a szmogriadót

A szálló por légköri koncentrációjának emelkedése miatt Tarlós Istvánfőpolgármester – további intézkedésig – Budapesten elrendelte aszmogriadó tájékoztatási fokozatát – közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A szálló por koncentrációja a budapesti mérőállomásokon két egymástkövető napon meghaladta a tájékoztatási küszöbértéket.

A kisméretű szálló por egy napra számított átlageredménye október31-én a város hat, míg november 1-jén hét mérőpontján elérte ésmeghaladta a tájékoztatási küszöbértéket, a köbméterenként 75mikrogrammot, a Teleki téri mérőponton pedig az egy napra számítottátlageredménye mindkét napon elérte és meghaladta a riasztásiküszöbértéket, a köbméterenként 100 mikrogrammot is – tette hozzá aFőpolgármesteri Hivatal.

A jelenlegi légszennyezettségi szint további romlásának megelőzéseérdekében a főpolgármester elrendeli az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének tilalmát, s felkéri a fővárosi kerületek jegyzőit, hogyfokozottan ellenőrizzék az intézkedés betartását – közölte a hivatal.

A lakosságot és a légszennyezőket önkéntes korlátozó intézkedésekrekéri a főpolgármester, kiemelve: ne használják a rendszámtáblán feketeés piros színű hatszögletű környezetvédelmi plakettel ellátottgépjárműveket; mérsékeljék, lehetőség szerint szüneteltessék az egyénigépjárműhasználatot, inkább a közösségi közlekedést részesítsékelőnyben, s mérsékeljék a gépjárművek alapjárati üzemeltetését is. Azüzemeltetők társadalmi felelősségvállalására hivatkozva kéri továbbá ahelyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának csökkentését,valamint a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatánakmérséklését (azaz, ha egy háztartásban van földgáztüzelési mód, akkor ne használják a szilárdtüzelésű kandallót, cserépkályhát).

A szmogriadónak két fokozata van. A főpolgármester, illetve apolgármesterek kötelesek tájékoztatni a lakosságot, ha a szálló porkoncentrációja két egymást követő napon három mérőállomáson napiátlagban meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket, a köbméterenkénti 75mikrogrammot. Ha pedig a szálló por mértéke két egymást követő napon,három mérőállomáson napi átlagban a köbméterenkénti 100 mikrogrammosriasztási küszöbértéket is meghaladja, és nem várható az időjárásbanváltozás, akkor riasztást kell elrendelni.

A tájékoztatási fokozatot akkor rendelik el, amikor a határértéketmeghaladó szálló por rövid idejű hatása veszélyt jelent a lakosság egyes különösen érzékeny (gyermekek, időskorúak, krónikus betegek)csoportjaira. A riasztási fokozat azon légszennyezettségi szintküszöbértékének elérését, illetve meghaladását jelenti, amely felett arövid idejű hatás veszélyt jelent az emberi egészségre, és ameteorológiai előrejelzések szerint a következő napon javulás nemvárható.

A veszélyeztetett népességcsoportokba tartozóknak célszerűelkerülniük a jelentős gépjárműforgalom által érintett tereket,útszakaszokat, kerülni a szellőztetést, a szabadban való tartózkodást.

Az érintett útszakaszok narancssárga és piros színnel jelölvemegtalálhatók a következő címen:http://terkep.budapest.hu/website/zajterkep_html/zaj_index1.htm és afrissülő információk a Budapest Portálon (www.budapest.hu), valamint aFővárosi Önkormányzat twitter oldalán is elérhetők(http://twitter.com/budapestfovaros).