Bűncselekmény lett a hálapénz elfogadása

A július 1-jén hatályba lépett új büntető törvénykönyv értelmében vesztegetés elfogadásánakminősülhet a hálapénz elfogadása – hívta fel az új kódex egyik eddigészrevétlen újdonságára az Index figyelmét Hollán Miklós, az MTATársadalomtudományi Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársa.

A 291. § (1) bekezdése értelmében, akigazdálkodó szervezet részére vagy érdekében végzett tevékenységévelkapcsolatban jogtalan előnyt kér, avagy a jogtalan előnyt vagy ennek ígéretételfogadja bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

A korábbi Btk. megengedőbben szabályozta ahálapénzt – emlékeztet a büntetőjogász: csak az előny kérése számítottönmagában is büntetendőnek. Annak elfogadása egyszerű dolgozó esetén abban azesetben volt csak büntethető, ha az érintett azt kötelességszegésért cserébefogadta el.

Változást jelentett a hálapénzmegítélésében 2012-es munka törvénykönyve is, mondja Hollán: annak alapján ahálapénz elfogadása kifejezetten jogellenesnek minősült, ha azt a munkáltatónem engedte meg. Ha a kórház beírta a szabályzatába, hogy el lehet fogadnihálapénzt, az ügy nem járt munkajogi konzekvenciákkal. Így ha olyan orvosbukott le a hálapénzzel, akinek a kórháza nem írta át az SzMSz-t, kirúghattákérte, de büntetőjogi következményekkel a dolog nem járt.

Forrás: Index.hu