Csak akkor fizetnek a kórházak, ha elzárhatják az áramot

Nyáron a dunaújvárosi kórház esete robbant bombaként: az intézménykorábbi kötelezettségeiért senki sem vállalja a felelősséget. A kórházak közüzemi szolgáltatói a víz-, gáz- és áramellátás vagy atelefonszolgáltatás szüneteltetését kilátásba helyezve érik el számláikkiegyenlítését, ám az orvostechnikai beszállítók ezzel nem tudnak élni,így a kifizetési sor végére kerülnek. A múlt év végi több mint 27milliárd forintos költségvetési pluszfinanszírozást döntően a szállítóikötelezettségek konszolidálására kapták a kórházak, de a NemzetiErőforrás Minisztérium szerint a pénz közel kétharmadából önkormányzatiadósságokat törlesztettek.

További gond az orvostechnikai eszközök és az új technológiákegészségbiztosítási finanszírozásba való befogadásának a hiánya. Bár azegészségipar világszerte az egyik legdinamikusabban fejlődő ágazat, azOrvostechnikai Szövetség információi szerint a befogadásról szólójogszabály 2009-es életbelépése óta nem fogadott be új technológiát
a biztosító. Ez visszaveti a kutatás-fejlesztési motivációt, azegészségügyi szakszemélyzet más országokhoz viszonyítottfelkészültségének lemaradásával jár, a betegeket pedig elzárja agyorsabb felépülést elősegítő eljárásoktól. A már befogadotttechnológiák és eszközök finanszírozása is korrekcióra szorul.