Csak egyhavi gyógyszeradagot válthatunk ki a patikában

A gyógyszerek rendelésére és kiadására vonatkozó szakmai szabályok2012 márciusától három ponton hoznak változást – áll az egészségügyiállamtitkárság hétfőn közleményében. Mint írták, az orvos alapesetbenegy vényen, egyszeri kiváltásra, legfeljebb 30 napra elegendőgyógyszermennyiséget írhat fel. Megfelelő indokoltság esetén az orvoseddig is rendelhetett, és a jövőben is rendelhet egy hónapnál nagyobbmennyiséget – közölte az államtitkárság.

Abban az esetben, ha az orvos egyhavi adagnál nagyobb mennyiségűgyógyszert rendel krónikus állapotú  betegének, akkor az új szabályszerint ezt például három hónapra három vényen írja fel, és agyógyszerek csak az orvos által jelölt időpontban, havonta válthatók ki. A betegnek tehát nem kell havonta gyógyszerfelírás miatt felkeresnie az orvosát, de a gyógyszertárban nem válthat ki egyszerre nagyobbmennyiséget, csak egy hónapra elegendő adagot, az orvos által előírtütemezés szerint. Ettől legfeljebb hét nappal hamarabbigyógyszerkiváltás megengedhető – írta az államtitkárság.

Ezt a változtatást az indokolja, hogy ha a beteg kezelése közben aterápia átállítására lenne szükség (például mellékhatás miatt), akkorsem neki, sem a társadalombiztosításnak nem jelent pazarlást afeleslegessé vált, már kiváltott gyógyszer. E rendelkezések márciuselsejétől lépnek életbe, hogy az orvosok vényíró szoftvereit isfelkészítsék a kiválthatósági időpontok kötelező megjelenítésére.

A harmadik lényeges változás, hogy ha az orvos a szájon át szedhetőgyógyszerből harminc napot meghaladó mennyiséget rendelt, de a vényennem tüntette fel, hogy az mely időpontig (időtartamig) elegendő, agyógyszerész az orvos által megadott adagolás figyelembevételévelmegállapított harminc napra elegendő mennyiséghez legközelebbigyógyszermennyiséget tartalmazó csomagolási egységet adja ki. Vagyis, ha ötven darabos kiszerelésű tabletta szerepel a vényen és az orvos nemjelölte az alapesettől való eltérést, azaz a napi 1×1 adagolásúgyógyszer ötven napra elegendő, akkor a gyógyszertárban, ha ebből agyógyszerből húsz darabos a legkisebb kiszerelés, akkor azt adják ki.

Azonban, ha az orvos a vényen és a beteg dokumentációjában jelöli,hogy mely időtartamig látta el a beteget, akkor a harminc napotmeghaladó mennyiség is kiadható. E szerint, ha az orvos – mint ahogyeddig is szükséges volt – jelöli, hogy a beteget ötven napra látta el,akkor kiadható az ötven darabos készítmény – írta azállamtitkárság. Mint kiemelték: a szabályozás továbbra is tartalmazza a”kivételes betegellátási érdek” esetét, amely szerint az orvos egyvényen akár egy évre (tizenkét hónapra) elegendő gyógyszermennyiséget is rendelhet.

“A gyógyszerrendelésre és kiváltásra vonatkozó szabályozásváltozásokmind a betegek biztonságát javító, a kedvezőbb árú gyógyszerekhasználatát biztosító, valamint a takarékosságot elősegítő rendszerkiépítését célozzák” – fogalmazott közleményében az egészségügyiállamtitkárság.

A Magyar Közlöny múlt keddi számában jelent meg Réthelyi Miklósnemzeti erőforrás miniszter rendelete az egyes egészségügyi ésgyógyszerészeti tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Azegészségügyi államtitkárság másnap a szabályváltozásokat úgy indokolta: a korábbi tapasztalatok azt mutatták, hogy a lakosságnál jelentős,sokszor lejárt gyógyszerkészletek halmozódtak fel. Ennek oka sokszor,hogy a betegség változása, vagy mellékhatások jelentkezése miattidőközben már más gyógyszerre, hatáserősségre állítja át az orvos abeteget. Ezekben az esetekben mind a beteg, mind pedig a biztosítófizetett a gyógyszerért, amit végül nem használnak fel, hanem kidobják,amely nagyságrendileg évente több milliárd forint.