Csapdák a betegéletúton

Az összeállításban megszólaló hölgy döbbenten tapasztalta: anélkül, hogyerről tudott volna, az ország mindenféle pontján drága kötszereketváltottak ki a nevére, nagyon komoly vizsgálatokat (MR, ultrahang) végeztek elrajta a főváros több kórházában, de kiderült például az is, hogyrendszeresen járt gyógyfürdőbe. Túl azon, hogy ebben az esetbenvélhetően visszaéléséről van szó, ilyenkor az is előfordulhat,hogy valakinek kiszámlázzák a tényleges vizsgálatot, például egy mammográfiásszűrést.

Azt, hogy valaki neve alatt, TAJ-számán milyen kezelések futnak, futottak, amagyarorszag.hu oldalról elérhető „betegéletút”menüpontból lehet lekérdezni, tizenöt évre visszamenőleg – hívták fel afigyelmet a stúdióban ülő szakemberek. Ha valaki olyan tételt talál, amire nememlékszik, vagy nem ért egyet vele, emailen vagy ajánlott levélbenjelezheti azt az OEP-nek, amely harminc napon belül reagálniköteles. A pontatlanság oka lehet egyébként egy egyszerű TAJ-elütés,megtörténhet az is, hogy valamilyen betegminta járt az adott helyen, ígykapcsolódik a beteg nevéhez, de felmerülhet a csalás gyanúja is, és ilyenkor azOEP szakemberei komoly nyomozásba kezdenek.

A TAJ-szám pontatlanságokat egyébként az adatbázis nem képes kiszűrni, nemúgy működik, mint egy banki átutalás, amely visszautasítja az utalást, ha hibása számlaszám. Ha az ellátás egy létező TAJ-számhoz kapcsolódik, a rendszer márnem ellenőrzi, hogy a név is egyezik-e, így például egy biztosítatlan betegellátása is „megoldható” egy érvényes, de más nevére szóló TAJ-számra. Haegyébként vitás eset van, az OEP egy betegnyilatkozatot kér az ellátást vitatóbiztosítottól, a társadalombiztosítás pedig ezzel a papírral a kezében kezdvizsgálatba, és megy a bíróságra, ha nincs más megoldás. Négy-öt ilyen,vélhetően szándékos visszaélési ügy egyébként már nyomozati szakaszbanvan.