Diagnózis: a mai egészségügyi rendszer finanszírozhatatlan

A Kövér László házelnök, a tanácselnöke által vezetett ülésen a Semmelweis-tervet fenntarthatóságiszempontból vitatta meg a testület. Az államtitkár nyolc pontbanfoglalta össze a teendőket. Ezek közé tartozott az, hogy az egészségügyi ellátás úgy mentesüljön feladatainak egy része alól, hogy kevesebbbeteg kerül be oda. A megelőzés körébe sorolta a dohányzás drasztikuskorlátozását, valamint az egészségtelen termékek megadóztatását. Ezutóbbi kapcsán említette, hogy az idén így befolyó 3 milliárd és ajövőre várható 30 milliárd forintot az egészségügyben dolgozókbéremelésére fordítják. A teendők egy másik csoportja az ellátásiszintet teszi a lehető legalacsonyabbra, így átalakul a kórházcentrikusmodell. Példaként említette, hogy a daganatos beteg a központi ellátóáltal rendelt kemoterápiás infúziót a helyi rendelőben kapja meg, afelszabaduló kórházi ágyakat pedig szociális ellátásra használják.

Szólt az államtitkár az egységes egészségügyi adatbázisról, amelyre várhatóan még az idén kiírják a tendert. Ma a nagy országos ellátóintézményekegymással nem kompatibilis rendszereket használnak, amelyeket aszerintszereztek be, hogy mikor melyik cég volt a favorizált szállító. Aközponti rendszerből a háziorvos is lehívhatja majd aröntgenfelvételeket.

A közbeszerzéseket – akár országosan –központosítani kell. Tarthatatlan az a gyakorlat, hogy a 12 fővárosiintézmény külön-külön szerzi be a gyógyszert. Ellenpélda: egy vidékikisebb kórház a Semmelweis Egyetemhez csatlakozva 20-30 százalékosmegtakarítást ért el a gyógyszerkiadásban. Hasonló a helyzet az energiabeszerzésével is.

Az emberi erőforrás kapcsán említette SzócskaMiklós, hogy 2020-ra egymillió egészségügyi szakember hiányzik majdEurópában. A magyar orvosok képzésére említette példaként akórboncnokokat, akik a rezidensi idő felét Nyugat-Európában töltik, és a fizetésük is elfogadható. A végső megállapítása így hangzott: a maiegészségügyi rendszer finanszírozhatatlan. Negatív példaként hozta fel,hogy az egyik központi kórháztól 12 kilométerre, négysávos úttalösszekötve, működik egy másik, kisebb kórház.