Dr. Potocsny Mária nyílt levele – 2012.07.25.

Kedves Gyógyszerész Kollégák!

Jelentős gazdasági változások tanúi vagyunk szakmánkban. Hosszú évekóta először kapnak árrés-emelést a patikák. Sokszor sürgettük, kértük,hogy a betegellátás minőségi megtartása érdekében emeljék azárrés-tömegünket. Úgy gondoltuk, hogy az  állami  kassza terhére. Ahárommilliárdos pénzügyi átcsoportosítás most a nagykereskedelembőlelvont árrés-tömegből történik. Szerettük volna, ha pótlólagos forráskiegészítést kap a szakma, de  az állami költségvetés ezt nem tettelehetővé.

A bejelentést követő napon a  nagykereskedők bejelentették, hogy agyógyszertáraknak nyújtott kedvezmények csökkentésével válaszolnak  arendeletre.

Vagyis a gyógyszertárak gazdasági helyzete – úgy látszik – nem javulhat. Nem engedik.

Talán mégis?

A nagykereskedők által nyújtott kedvezmény forgalomfüggő, agyógyszertár forgalma viszont érdemben csak meg nem engedhetőeszközökkel növelhető (pl. ajándékozás). Az  alacsony forgalmúgyógyszertárra az  adott terület ellátásához  szükség van, hiányalakossági érdeket sért. Ez a patika az alacsony forgalom miatt nem, vagy alig kap nagykereskedői kedvezményt.

A gyógyszerár csökkenésből adódóan, forgalom volumen csökkenéskövetkezett, a nagykereskedői kedvezmények  csökkentek. A gazdaságinehézségek miatt a gyógyszertárak nem tudnak  határidőre fizetni, ezértezek nem kapnak semmilyen kedvezményt. A most átcsoportosítottárrés-tömeget minden patika megkapja, ez nem függ a kedvezménytől.

Tudom, hogy a most kapott árrés-módosítás, nagyon kevés, de el kelljutnunk abba a helyzetbe, hogy a patikáink léte és működése ne anagykereskedők kedvezményétől függjön, hanem a szakmai munkánkkal akeletkezett árrés-tömegből fenn tudjuk tartani a patikáinkat, amunkatársaink bért és az államnak adót tudjuk fizetni. Ez egy jólétiországban elvárható feladat.

Úgy érzem, ha tovább módosítják az árrést, megkeresik a szakmábanelgurult forintokat és a betegellátásra fordítjuk, akkor talán jó irányt is vehet  az árrés-módosítási rendelet.

Szomorú tény , hogy a sokkal nagyobb pénzvolumennel működőnagykereskedők azonnal retorziós intézkedéssel fordultak a patikák felé. Ezt eredményezi a monopol/oligopol helyzet. Még emlékszünk arra, amikor 60 nagykereskedő volt. Tudom, az már sok volt, de a mostani három kevés és kiszolgáltatott  helyzetet teremt. 

Reménykedjünk, hogy a patikák gazdasági helyzetét a pénzügyikormányzat ismeri, és segíteni akar. Ekkor a gyógyszerészekkiszolgáltatottsága nem csak a befektetőktől, hanem minden vonaloncsökkenni fog.

Budapest, 2012. július 25.

Dr. Potocsny Mária
gyógyszerész