Egészségügy: itt is kialakulóban a centrális erőtér

Bár az államosítással kapcsolatban eddig megjelent paragrafusok,különféle le- és feliratok “államigazgatási szervként” jelölték meg az átvett egészségügyi intézmények jövőbeni fenntartóját, egy a MedicalOnline birtokába jutott rendelettervezet végre nevén nevezi e feladat ellátójaként a GYEMSZI-t. A dokumentumból nagyjából körvonalazódik az elkövetkezendő néhány hónap menetrendje, amiről különféle konferenciákon ugyan már sok szó esett, konkrét rendelet-tervezetben azonban most vált láthatóvá először.

E tervek szerint a Gyógyszerészeti, Egészségügyi, Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet (GYEMSZI) a 2011-es adatok alapján 2012. január 31-ig juttatja el az Országos Tisztiorvosi Hivatalhoz afekvőbetegellátás kapacitásaira, illetve az ellátási területek (tek) felosztására tett javaslatait. A terv kézhezvételét követően az OTH-nak öt napon belül meg kellindítania azokat a hatósági eljárásokat, amelyek során intézményrőlintézményre haladva, szakmánként és szolgáltatónként meghatározza azokjövendő mozgásterét: a rendelkezésükre álló kapacitást, s az ellátandóföldrajzi területet. Minderre a hivatalnak 60 napja lesz.

A felosztható fekvőbeteg kapacitás az elképzelések szerint nemhaladhatja meg a 2011. december 31-én finanszírozási szerződéssellekötött, illetve a már – akár előzetesen – befogadott kapacitásokat.Ezzel kapcsolatban annyi engedményt azonban tesz a rendelet-tervezet,hogy tekintettel kell lenni a már folyamatban lévő kapacitásátcsoportosítási, illetve többletkapacitás befogadási kérelmekre.

Nem megváltoztathatatlan a kapacitások szakmai összetétele és az ellátási forma. Viszont szigorú kikötés, hogy krónikus férőhelyet nem lehet aktív ággyá átminősíteni. A tervezet kitér azokra a szolgáltatásokra, amelyek adott földrajzi körzetben kizárólag térségi várólista alapján vehetők igénybe. Az ilyen ellátást nyújtó szolgáltatók az egész térséget megkapják ellátandó területként.

A január elsejétől állami tulajdonba kerülő, közel félszáz kórháztényleges irányítója – fenntartói szerepében – a GYEMSZI lesz. Jó néhány kérdésben azonban a végső szó az ágazati minisztert illeti majd meg. Így például az intézmények alapítása, illetve megszüntetése  atárcavezető kompetenciája, miként például az éves fejlesztési tervjóváhagyása is. Ugyancsak miniszteri beleegyezés szükséges a 10százalékot meghaladó kapacitásváltozások esetében, vagy haegy szolgáltatónál megszűnik egy adott szakmacsoport finanszírozása. S végül – talán a legfontosabb –: ő nevezi ki, s menti fel az egészségügyi intézmények vezetőit, illetve gazdasági igazgatóit.

A miniszteri feladatokkal kapcsolatban egyébként több szakértőarra figyelmeztet, hogy a kompetenciák fenti sora akár a tárcavezetőcsapdájává is válhat; ilyen mélységig nem kellene a konkrétintézményirányításban részt vennie.