Egészségügyi kiadások: messze vagyunk az átlagtól

Magyarország az egy főre jutó egészségügyi kiadások tekintetében messzeelmarad az OECD átlagtól: 2009-ben, vásárlóerő-paritáson számítvaösszesen 1511 dollár jutott egy főre, szemben az OECD átlag 3223dollárjával. Az Egyesült Államok e tekintetben is vezeti a listát, aholaz egy főre jutó egészségügyi kiadások összege az említett időszakban7960 dollár volt, de Norvégia, Hollandia és Svájc is jóval többet költegészségügyre.
Ami a tendenciát illeti, 2000 és 2009 közöttreálértéken évi átlag 2,8 százalékkal nőtt az egy főre jutó egészségügyi kiadások összege, azonban a növekedési ütem nem érte el az OECD átlag 4 százalékát.

A teljes egészségügyi kiadások növekedése mögött hazánkban is agyógyszerészeti kiadások erős emelkedése állt, csakúgy mint számos másik OECD országban. 2009-ben a teljes kiadás 32,6 százalékát tették ki,amely a legmagasabb arány az összes tagország közül, és jóval meghaladja az OECD-országok 16,9 százalékát. (Ha viszont azt nézzük, hogy nálunkkevesebb egészségügyre fordított pénz, akkor az arány már nem is annyira magas – a Weborvos megjegyzése.)

A legtöbb tagországban az elmúlt évtizedben jelentősen emelkedett avárható élettartam, az életkörülményekben, a közegészségügyibeavatkozásokban és az orvosi ellátásban tapasztalt fejlődésnekköszönhetően. Hazánkban a születéskor várható élettartam 74 év volt avizsgált időszakban, amely több mint öt évvel elmarad az OECD 79,5 évesátlagától. Egyedül Törökországban alacsonyabb a várható élettartam.