Egészségügyi salátatörvény: átalakul a beutalási rend is

Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosítását múlt hétfőnszavazta meg az Országgyűlés. A módosítások érintik még atranszplantáció kérdését és a pénzbeli ellátásokat, növelik azegészségügy gyorsreagálási képességét, megújítják a praxisjogot, továbbá kiszélesítik a terhességi gyermekágyi segélyre jogosultak körét.

Az államtitkárság a közleményében azt írta, hogy január elsejétőlállami kötelezettség lesz az egészségügyi szakellátás, vagyis a fekvő-,integrált járó- és önálló járóbeteg-szakellátás biztosítása. Májuselsejével pedig a korábbi “súlyponti szisztéma” helyett létrejön azegészségügyi térségekre épülő rendszer. Ehhez májusig afekvőbeteg-szakellátási kapacitásokat és az azokhoz tartozó ellátásiterületeket, év végéig pedig a járóbeteg-szakellátási kapacitásokat ésaz ahhoz kapcsolódó ellátási területeket is fel kell osztani a térségihatárok figyelembevételével – tették hozzá.

A struktúraátalakításhoz kapcsolódóan átalakul a beutalási rend -emelték ki, de hozzátették: a térségen belül a betegek szabadonválaszthatnak az ellátók közül. Mivel az egészségügyi szakellátásikapacitástervezés és a betegút-szervezés alapja az egészségügyi térséglesz, térségi várólisták jönnek létre. A szolgáltatóknak ugyanakkorlehetőségük lesz a nem térségi várólista alapján igénybe vehetőellátások ütemezésére intézményi előjegyzést vezetni. A kettő közöttikoordinációt az országos várólista nyilvántartás biztosítja.

A gyógyszertámogatási-rendszer átalakításának többlépcsős folyamatais “következő állomásához érkezett”. Amellett, hogy a folyamatosgyógyszerellátás térben és időben továbbra is biztosított lesz, az újrendelkezésekkel olyan ösztönzőket és szolgáltatásokat építenek be arendszerbe, amelyek segítik, hogy a lakosság olcsóbban jussongyógyszerhez, javul a gyógyszerbiztonság és a betegek tájékozottsága.

Az eredményalapú támogatás bevezetésével lehetővé válik, hogyha egyadott készítmény speciális klinikai vizsgálatokban garantált hatása amindennapi gyógyítás során igazolódik, a gyártónak a kapott támogatásegy részét vissza kell fizetnie az államnak. Ehhez kapcsolódik abetegségregiszterek kialakítása, amely az eredményesség mérése mellett a szakmai protokollok kialakításához is segítséget nyújt. Azállamtitkárság azt írta: már 2012-ben elkezdik az e-recept bevezetését,amellyel a betegek, az orvosok, a gyógyszerészek és az egészségbiztosító adminisztrációs terhei is csökkenek.

A “dizájner drogok” fogyasztásának visszaszorítása érdekében kilencúj anyaggal bővül a pszichoaktív anyagok listája. A megfelelő törvény és végrehajtási rendeletek módosításával gyorsabb lesz a veszélyes szereknyomon követése és a visszaélések szankcionálása is – hangsúlyozták.

Korszerűbb lesz a járványügyi szabályozás is. Mint írták, az ÁllamiNépegészségügyi Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ) jelentős fejlesztésiforrásból történő informatikai fejlesztése lehetővé teszi a járványügyisurveillance (felügyelet) korszerűsítését, továbbá képessé teszi azÁNTSZ-t és rajta keresztül más kormányzati szerveket is arra, hogy – azuniós kötelezettségek szerint – részt vegyenek a nemzetközi hálózatimunkában. Az Eurotransplanttal való előzetes együttműködési megállapodás megkötéséből adódóan a módosítások a transzplantáció kérdését isérintik. Ennek köszönhetően az államtitkárság szerint “egyrésztminőségbeli javulást eredményez a hazai szervátültetésben, másrészt abetegek gyorsabban jutnak megfelelő szervhez”.

A “salátatörvény” rendelkezik továbbá arról is, hogy a jövőben acsecsemőt gondozó vér szerinti apa, a gyám, vagy az örökbefogadó férfiis jogosult lesz terhességi-gyermekágyi segélyre, amennyiben az anyahalála, vagy egyéb ok miatt gyermekét nem tudja gondozni.

Mindezek mellett az önálló orvosi tevékenységről szóló törvénymódosításával megújul a praxisjog intézménye. Az egészségügyiállamtitkárság célja, hogy megerősítsék a partnerséget az önkormányzatés a háziorvos között. “A háziorvosi rendszer humánerőforrás krízisétkiküszöbölendő a tárca újra vonzóvá kívánja tenni a háziorvosi pályát, a rendszerbe belépőknek ezért segítséget nyújt a praxiskezelőlétrehozásával” – hangsúlyozta az államtitkárság.