Egészségügyiek fizetése a nemzeti átlag alatt

Kis mértékben nőtt az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottakbruttó keresete  a második negyedévben az előző év azonos időszakáhozhasonlítva. A nettó átlagkereset fő munkaköri csoportonként különbözőmértékben változott. Az orvosok körében az inflációt meghaladó mértékben nőtt, míg a szakdolgozóké kis mértékben csökkent, az egyéb egészségügyi foglalkoztatottaké  nem változott az előző év azonos időszakáhozhasonlítva.

A változást az egykulcsos adórendszer bevezetése eredményezte, amelyaz alacsonyabb bruttó keresetek esetében kisebb mértékű növekedésteredményez. Csökkent az adójóváírás összege és jóváírási határa.Növekedett a munkavállaló által fizetett nyugdíjjárulék mértéke.

A vizsgált időszakban és intézményekben, a teljes munkaidőbenfoglalkoztatott dolgozók egy havi bruttó átlag keresete 171 854 forint,nominálisan 1,9 %-kal (3 235 Ft/fő/hó) volt magasabb, mint az előző évazonos időszakában. Az alapilletmény 2,1 %-kal (2 587 Ft/fő/hó), atúlmunkadíj 7,4 %-kal (262 Ft/fő/hó) magasabb, mint az előző év azonosidőszakában. A többi bérelem nem változott.

Az átlagos nettó kereset 117 177 Ft/fő/hó. Az előző év azonosidőszakához hasonlítva 1,5 %-kal (1 720 Ft/fő/hó) magasabb. Aszámításainkban szereplő nettó keresetek nem tartalmazzák a családiadókedvezményt.

Az orvosok nettó keresete 8,4 %-kal (16 950 Ft/fő/hó) magasabb, mintaz előző év azonos időszakában, a szakdolgozóké viszont  1,2 %-kal (1366 Ft/fő/hó) csökkent.

A jelentés megállapítja, hogy 2003-ban az egészségügyi ágazatbanfoglalkoztatottak bruttó átlagkeresete magasabb volt, mint anemzetgazdasági átlag. Jelenleg az egészségügyi intézményekbenfoglalkoztatottak bruttó átlag keresete 19,3 %-kal alacsonyabb, mint anemzetgazdasági átlag. Az egészségügyi intézményekben foglalkoztatottakbruttó átlagkeresete 2004-től egyre nagyobb mértékben elmarad anemzetgazdasági átlagtól.
A nemzetgazdasági bruttó keresethalmozottan 55,1 %-kal nőtt 2003-tól, az egészségügyi intézményekbenfoglalkoztatottak átlag keresete pedig csak 21,2 %-kal, a közszférábanfoglalkoztatottaké pedig 2003-tól halmozottan 26,7 %-kal nőtt.