Egis: a gyógyszertörvény veszélyezteti a k+f tevékenységet

A vállalati vélemény szerint az intézkedés csökkenti az üzletikiszámíthatóságot, egyebek között azért, mert visszamenőleg módosít egy múlt évre vonatkozó szabályt. Eszerint azeddig törvényben rögzített 100 százalékkal szemben az Egis csak 50 százalékotigényelhet vissza k+f ráfordításai alapján az iparági különadóból.

Emellett ez év közepén úgy szüntetimeg a 2011 elejétől felmerült kutatás-fejlesztési ráfordítások utánivisszaigénylés lehetőségét, hogy új szabályozást nem léptet a helyébe mutatnak rá. Érzékenyen érinti a céget az is, hogy a törvény az iparágikülönadóból visszaigényelhető k+fkedvezmény megvonásával egy időben aziparági különadó terheket 12-ről 20 százalékra növeli.

Az Egis csak Magyarországon kutat,és csak Magyarországon vannak termelő üzemei: az ország 27. legnagyobbfoglalkoztatója, 2600 munkavállalójának 43 százaléka pedig felsőfokúvégzettségű ismerteti a közlemény. Miközben az Egis árbevételénekháromnegyede exportpiacokról származik, teljes nyereségének 94 százalékát magyarországi termelésbe és fejlesztésbeforgatja vissza.

A közlemény ismerteti, hogy az Egiskonszolidált árbevételének közel 10 százalékát, 11 milliárd forintot fordítottk+f-re a 2009/2010-es üzleti évben, azárbevétel-arányos k+f ráfordítások alapján a magyarországi nagyvállalatokközött az első. Az intézkedés évi több mint 5 milliárd forint többletterhetokoz az Egisnek. Egy ilyen mértékű forráselvonás veszélyezteti az Egis hosszú távra tervezett k+f projektjeit,ezáltal megrendítheti nemzetközi versenyképességét. Az intézkedés kockáztatja amagyarországi kutatás-fejlesztés, innováció jövőjét is érvel az Egis amost kihirdetett gyógyszertörvénnyel szemben.

A vállalat közleménye emlékeztet: akormányzati célkitűzések a munkaalapú gazdaság erősítéséről,munkahelyteremtésről, a magyar ipar fejlesztéséről, piacorientált K+Ftevékenységek támogatásáról szólnak. Az új törvény azonban ezekkel éppenellentétes hatású, alapjaibankockáztatja a magyarországi értékteremtést vélekedik a cégmenedzsmentje.

Az Egis hangsúlyozza: bízik abban,hogy a kormányprogramban, az Új Széchenyi Tervben és a Semmelweis Tervbenmegfogalmazottaknak megfelelően a magyar gyógyszeripar kutatás-fejlesztésierőfeszítéseit a jövőben a kormány elismeri és ösztönzi.