Egyre többel tartoznak a kórházak

A magyar gyógyszerpiac szereplői egymásra vannak utalva, bárhol változás történik, az kihat az iparág többi tagjára: példaként a gyártói adóemelését hozta fel dr. Sándor Marianna, aGyógyszer-nagykereskedők Szövetsége Kórházi Tagozatának elnöke, aki akórházi gyógyszer-nagykereskedelem idei várható alakulásáról beszélt aFigyelő egészségügyi konferenciáján. Egyre drágább, egyre különlegesebbtárolási és dokumentációs követelménynek kell megfelelniük, miközben anagykereskedelmi árrés nagysága évek óta nagyjából állandó, öt százaléktáján mozog.

 

Három nagykereskedőre szűkült a kórházi gyógyszerellátás, akiknekfontos szerepük van az egészségügy működőképességének fenntartásában.Folyamatosan emelkedő követelésállománnyal találkoznak, ezen belül alejárt állomány is növekszik. Ez utóbbi nagy részét az év végikasszasöprésből rendezni tudták az intézmények, ám kérdés, hogy ennek a„tőkeinjekciónak” a hatása meddig fog tartani.

 

A tavalyi esztendő több tapasztalattal is gyarapította a cégeket:egyre több az olyan kórház, amely soha nem tartozott, most pedig késveutal, függetlenül attól, hogy klinikáról, országos intézetről, vagymegyei, városi intézményről van szó.

 

Az intézmények a kórházi vényforgalmú patikák számláival is adósakmaradtak, pedig az OEP-től megkapták a támogatást, így ezt a pénztvélhetően más célból használták.

 

Először kellett szembe nézniük 2011-ben a nagykereskedőknek azzal akockázattal, hogy egyáltalán nem jutnak hozzá a tőketartozáshoz. Akésedelmes fizetést már korábban tudomásul vették, mert biztosak voltakabban, hogy előbb-utóbb megkapják a számlák ellenértékét. Eddig jelentős részben felvállalták a rendszer finanszírozását, és sokat tettek akórházi gyógyszergazdálkodás eredményességéért.

 

Feladatuk a folyamatos és biztonságos gyógyszerellátás, ennekérdekében komoly kereskedelmi rendszert működtetnek. Alapvetőenhozzájárulnak a gyógyszerbiztonsághoz, ugyanis magyar nagykereskedőtőlnem kerülhet hamis gyógyszer hazai forgalomba. Optimisták sajátszerepükkel kapcsolatban, Sándor Marianna szerint elvitathatatlan aszerepük az egészségipar számára nyújtott hozzáadott értéket tekintve.