"Éjszaka sámlin a kórteremben" – így ápolják gyermekeiket a szülők

“Éjszaka sámlin a gyermek kórtermében. Várandós anya laticelen, aföldön. Sérti a jogbiztonság elvét, hogy nincsenek meghatározva akórházban huzamosabban ápolt gyermek mellett tartózkodó szülőelhelyezésének minimum követelményei” – olvasható az állampolgári jogokországgyűlési biztosának közleményében, amely szerint sok esetben azépítészeti adottságok is nehezítik a beteg gyermekeik mellett maradószülők elhelyezését.

Az egészségügyi törvény értelmében legalább egy szülő állandóan akórházban tartózkodhat beteg gyermeke mellett. A törvény azonban nemhatározza meg a körülmények minimumszabályait, ezekről az egyesegészségügyi intézmények maguk dönthetnek. Az építészeti adottságok,anyagi lehetőségek függvényében pedig jelentősen eltérő terápia,házirend, és ezzel összefüggésben sokhelyütt nincs megfelelőenbiztosítva a folyamatos kapcsolattartás.    

űEgyes kórházak eleve kizárják, hogy az apa bent legyen a gyerekével, ha ugyanabban a kórteremben egy másik gyermek mellett már az anyja lett elhelyezve. Ez viszont sérti a gyermek jogait és az egyenlő elbánáskövetelményét, ugyanis számos olyan élethelyzet adódhat, amelyben az apa jelenlétének komoly indokai lehetnek. Így például ha az anya várandós,vagy szül, szoptat, beteg, netán más beteget ápol, vagy megfosztották aszülői felügyelet jogától – fejtette ki az ombudsman.    

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa sérelmesnek tartja aztis, hogy az állam csak a tizennégy éven aluli gyermekek után fizeti meg a kórháznak a szülő benntartózkodásának költségeit. Ez a gyermekgondoskodáshoz és védelemhez való jogával összefüggő visszásságot, ajogsérelem közvetlen veszélyét okozza. Továbbá a jogbiztonságotcsorbító, hogy a finanszírozás részleteit eltérő szintű, nehezenkövethető és áttekinthető jogszabályok tartalmazzák. 

Szabó Máté felkérte az illetékes minisztert, hogy kezdeményezze akísérő személyek ellátásának finanszírozására vonatkozó joganyagegységesítését, és indítványozta, hogy ez ne csak a 14, hanem a 18 évalatti ellátott kísérőjére is vonatkozzon. Továbbá javasolta azt is,hogy dolgozzák ki a szülő elhelyezésének minimáliskövetelményrendszerét, és hogy a jövőben az új vagy átalakításrakijelölt gyermekkórház, gyermekeket ellátó kórházi osztály tervezésekorés kivitelezésekor teremtsék meg a szülő benntartózkodásának méltófeltételeit.